Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2003

Med facket i informationssamhället

Med rationalisering i den ena vågskålen och socialt ansvar i den andra genomför många av våra politiska aktörer en strategisk balansakt i sin strävan efter att hantera ett svårt och sedan länge välkänt moderniseringsdilemma. Det gäller att finna enighet kring hur möjligheter och problem ska förstås, för att framstå som en progressiv och samtidigt ansvarsfull aktör.

I Facket, informationsteknologin och politiken analyserar Bertil Rolandsson hur LO i Sverige har förhållit sig till IT-utvecklingen mellan 1976 och 1996. I ett informationssamhälle där en ökad betoning på kunskap, fler sociala grupper och lösare nätverk av oväntade politiska intressekombinationer blir framträdande, får vi följa hur en traditionell organisation som LO tvingas hantera allt svårare förutsättningar för att uppnå den eftersträvansvärda enigheten. Tolkningsmönster etablerade inom ramen för den industrialisering och de korporativa förhandlingar som präglat en stor del av 1990-talet, omformuleras för att facket ska kunna fortsätta att göra anspråk på att vara en framstegsvänlig och socialt ansvarsfull aktör.

Analysen baseras på kongressprotokoll och rapporter och visar hur IT-utvecklingen successivt framstår som en mer komplex företeelse, beroende av olika former av rationaliseringar och individuell utveckling, inom och utanför arbetet. Istället för att fokusera teknologins direkta effekter på arbetet är det förutsättningarna för att följa med i ständigt nya krav på kunskaper som hamnar i förgrunden. LO vidgar sin traditionella balansgång mellan teknikvänligt ansvar för produktivitet och kritik mot dekvalificering i arbetet, mot en bredare avvägning mellan potentiella fördelar med bl.a. lärande och möjliga risker för en diskvalificering i samhället överlag.

De fackliga strategier som tar form motsvaras av ett i samhällsvetenskapen omdebatterat legitimitetsproblem. Det är ett problem som handlar om att kollektiva aktörer i större delen av västvärlden antas ha haft mer eller mindre dramatiska sammanhållningsproblem sedan 1970-talet. Studien visar emellertid på en omfattande men relativt stabil förändring inom det tolkningsmönster som återfinns hos svenska LO.

Avhandlingens titel: Facket, informationsteknologin och politiken. Strategier och perspektiv inom LO 1976-1996
Avhandlingsförfattare: Bertil Rolandsson, tel. 031-775 0704(bost), 031-773 4830(arb.)
e-post: bertil.rolandsson@sociology.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Docent Mats Benner, Lund
Tid och plats för disputation: Fredagen den 13 juni 2003 kl. 13.15, Hörsal Sappören, Sprängullsgatan 25, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera