Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2003

Lokala tillväxtfaktorers roll i utvecklingen av spermier

Det är inte bara hypofysen som styr utvecklingen av spermier och manliga könshormon, ett stort antal tillväxtfaktorer i testikeln spelar också en stor roll. Ny kunskap om dessa, som kan vara av stor vikt för både manlig reproduktion och infertilitet, presenteras i en avhandling från Karolinska Institutet.

Testikeln svarar för produktion av ca 30 miljoner spermier per dag under mannens vuxna liv och mer än 90 % av testosteronet. I de två sädeskanalerna utvecklas spermierna och i området mellan dem produceras androgena hormoner och då framför allt testosteron. Den övergripande regleringen av testikelfunktionen styrs av hormoner som utsöndras från hypofysen i hjärnan. Ett stort antal lokala tillväxtfaktorer har dock påvisats i testikeln men för många av dem är den biologiska funktionen inte känd.

I Aida Wahlgrens avhandling från Karolinska Institutet presenteras studier av ett antal lokala tillväxtfaktorer och hormoner som har visat sig ha betydelse för den tidiga könscellsutvecklingen. Resultaten här tillsammans med tidigare studier visar att flera av de påvisade lokala tillväxtfaktorerna spelar en fysiologisk roll i regleringen av spermatogenesen. Detta kan för framtiden öka förståelsen för sjukliga förändringar i testikeln som beror på både missbildningar, genetiska sjukdomar och även miljöns påverkan på manlig reproduktion.

Studierna visar att interleukin-1, som är inducerbar vid infektion men även produceras av normal vävnad, inklusive testikeln, uttrycks vid pubertetens start då spermatogenesen sätts igång.
Insulin-like growth factor -I och -II stimulerar spermatogonierna, de tidiga spermie-stamcellerna. Epidermal growth factor, som har en central roll för fertiliteten hos möss, stimulerar också de tidiga spermie-stamcellerna. Fibroblast growth factor -1 och -2 har visat sig vara en tillväxtstimulerande faktor hos både tidiga och sena spermatogonier och fungerar även som en skyddande faktor för tidiga spermatogonier.

Östrogener, kända som de kvinnliga hormonerna, har nu även visat sig vara viktiga för manlig reproduktion. Östrogen receptor-alfa och -beta (ERalfa och ERbeta) finns uttryckt i de manliga reproduktionsorganen, inklusive testikeln. Det finns bevis på att manlig fertilitet är nedsatt när man slår ut ERalfa-genen och att östrogenliknande ämnen i vår miljö påverkar manlig fertilitet negativt. Resultat visas nu också att östrogener liksom vissa androgena hormoner, som kan omvandlas till eller fungera som ett östrogen, har en liknande stimulerande effekt i tidiga spermatogonier.

Avhandlingens titel:
Growth factor in spermatogenesis

Författare:
Aida Wahlgren, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, tel. 08-517 77323 eller mail: aida.wahlgren@kbh.ki.se

Disputation:
Fredag 6 juni 2003, kl. 9.00, Skandiasalen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska sjukhuset, Solna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera