Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2003

Lastbilsförare – ett yrke bara för män?

Mansdominansen inom lastbilsföraryrket är i det närmaste total. En viktig orsak till detta finns i vår kulturs föreskrivna koppling mellan män och maskiner. Kvinnor motas redan tidigt i livet bort från det som mycket väl skulle kunna vara en utmärkt arbetsmarknad även för dem.

Eddy Nehls, Umeå universitet, söker i sin avhandling svar på frågan om vilka förutsättningar som finns för ökad jämställdhet och mångfald inom åkerinäringen.

En viktig förklaring till yrkets bibehållna mansdominans är den bland förarna utbredda och självpåtagna känslan av att inte åtnjuta samhällets respekt och uppskattning, vilket medför att åkerikulturen är en relativt sluten gemenskap. Inom gruppen finns emellertid samtidigt en utbredd illojal konkurrens, vilken i sin tur kan ses som en konsekvens av det “manliga” talesättet, ensam är stark.

Ansvar är ett nyckelord i analysen. Föraren måste kunna visa sig nog pålitlig för att arbetsgivaren ska lämna ifrån sig ansvaret för lastbilen, lasten och själva uppdraget. Individer som saknar kollektivt vedertagna tecknen på kompetens/ansvarsfullhet får svårt att erhålla anställning eftersom människor som delar värderingar och yttre kännetecken med majoriteten tilldelas avsevärda fördelar i anställningsprocessen vilket underblåser den mansdominansen och förstärker den kulturella homogeniteten.

Myter om truckers är ett tema i avhandlingen som diskuteras utifrån filmen Convoy och boken Trucking World Wide vilka utgör viktiga källor för föreställningarna om lastbilsförare i samhället (utanför åkerinäringen). Förhållningssättet till myterna är kritiskt och fokus i diskussionen riktas mot vilka konsekvenser det innebär att leva upp till dem.

Fredagen den 6 juni försvarar Eddy Nehls, etnolog på institutionen för kultur och medier vid Umeå universitet, sin doktorsavhandling Vägval. Lastbilsförare i fjärrtrafik – perspektiv på yrkeskultur och genus.
Disputationen äger rum klockan 10.00 i humanisthusets hörsal F. Fakultetsopponent är FD Carina Kullgren, högskolan Trollhättan/Uddevalla.

Kontaktinformation
Eddy Nehls nås på:
Tel: 0302-227 28
E-post: eddy.nehls@kultmed.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera