Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2003

Hur tänker människor och maskiner? Symposium

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Det handlar om tänkande och kommunikation hos människor och maskiner ur såväl tekniska, humanistiskt-samhällsvetenskapliga som biologiska perspektiv.

Idag suddas gränserna successivt ut mellan å ena sidan traditionellt tekniska ämnen och å andra sidan traditionellt samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. I forskning och undervisning inom kognitionsvetenskap ingår samhällsvetenskapliga och humanistiska aspekter av avancerad IT som en naturlig del. Kognitionsvetenskapen bidrar därför med en betydelsefull kompetens, bl.a. inom utveckling av IT.

Kognitionsvetenskapens betydelse för IT-utvecklingen är grundtemat för ett symposium på IT-universitetet i Kista. Bakom arrangemanget står KognitionsCentrum och Rutgers Center for Cognitive Science (RuCCS).

Tid: 16-17 juni
Lokal: IT-universitetets lokaler i Kista, Isafjordsgatan 39

Inbjudna talare från RuCCS är bl.a. professorerna Ernest Lepore, Jerry Fodor och Zenon Pylyshyn. Från Sverige medverkar bl.a. professorerna. Peter Gärdenfors och Dag Westerståhl.

Symposiet är ett bra tillfälle för enskilda individer samt personer från institutioner och företag som arbetar med kognitionsvetenskapligt inriktad forskning, utbildning eller IT-utveckling att mötas och att diskutera.

För mer detaljerad information, se KognitionsCentrums hemsida:
http://www.dsv.su.se/research/kogc/


Närmare information lämnas av Robert Ramberg, ordförande i KognitionsCentrum, e-post robban@dsv.su.se, tfn 08-16 49 14 eller mobil 0705-680 441.

Fakta
Kognitionscentrum grundades 1992 och fungerar idag som en intresseorganisation för Stockholms universitet, KTH (Kungl Tekniska Högskolan) och Karolinska Institutet (KI). Centret startade hösten 2002 en magisterkurs i kognitionsvetenskap. För mer information om centret, se http://www.dsv.su.se/research/kogc/

Centret är i dagsläget immateriellt men strävar mot att bli en materiell organisation, manifesterad med egen forsknings- och utbildningsverksamhet.

För information om Rutgers Center for Cognitive Science (RuCCS) se http://ruccs.rutgers.edu/ruccs/index.php

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera