Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2003

Umeås Fernström-pris till molekylärbiologen Maria Fällman

Till mottagare av Fernström-priset 2003 har Priskommittén vid Medicinsk-odontologiska fakulteten, Umeå universitet, utsett Maria Fällman, Institutionen för molekylärbiologi. En solid vetenskaplig produktion innehållande flera originalupptäckter är anledningen till belöningen.

Maria Fällman, född 1960 i Holmsund, Umeå kommun, har en fil kand i biologi vid Umeå universitet och disputerade i cellbiologi vid Linköpings universitet 1992. Avhandlingen handlade om signaltransduktion i en viss typ av immunförsvarets vita blodkroppar, neutrofila granulocyter. Hon är för närvarande verksam som docent och forskare vid Umeå universitet, på en särskild forskartjänst med rubriken “Innate immunity” finansierad av Vetenskapsrådet från och med 1 september 2001.

Efter disputationen har Maria Fällman varit fortsatt intresserad av signaltransduktion och immuncellers funktion. Hon har i samarbete med professor Hans Wolf-Watz etablerat ett system för interaktion mellan bakterien Yersinia pseudotuberculosis och eukaryota målceller. Detta är för närvarande den modell hennes forskargrupp, bestående av Maria Fällman själv och tre doktorander, studerar. Bakteriearten Yersinia är idag förmodligen den bakterie vars sjukdomsframkallande mekanismer man vet mest om. Det finns tre kända sjukdomsframkallande underarter av bakterien: pestis, som orsakade digerdöden eller pesten; pseudotuberculosis och enterocolitica, som båda framför allt ger feber, magont och hos barn diarré vid infektion.

Maria Fällman har i modellen lyckats identifiera målmolekyler för det bakteriella enzymet YopH, vilket innebar starten för en egen självständig forskningslinje. Hon har gjort flera detaljerade studier av interaktion mellan YopH och olika viktiga signalmolekyler i värdcellen och även studerat vilken roll dessa bakteriella målmolekyler har i värdcellens normala funktion. Resultaten har publicerats i högt renommerade tidskrifter. “Hennes vetenskapliga produktion är inte omfattande, men har mycket hög nivå”, kan man läsa i nomineringen till priset.

Kontaktinformation
Maria Fällman nås på telefon 090 – 785 67 25
E-post: Maria.Fallman@mobiol.umu.se

Erik K. Fernströms pris utdelas årligen till “yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare”. Prissumman är 100 000 kr. En sammanställning av tidigare pristagare i Umeå finns på http://www.umu.se/ medodont/presentation/pristagare.htm

Bild på pristagaren finns att hämta på http://www.umu.se/ medodont/aktuellt/bilder/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera