Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2003

Romarna älskade också sina barn!!

Det har tidigare påståtts av forskare att vuxna under antiken och även senare inte hyste några känslor för sina barn och inte heller brydde sig om dem.Det är fel.

Eva Minten har i sin avhandling vid institutionen för antikens kultur och samhällsliv, Stockholms universitet undersökt gravstenar och sarkofager till barn. På dessa finns bilder på barn och vuxna inhuggna ofta tillsammans med en gravinskrift. Både bilderna och inskriptionen vittnar om romarnas inställningar till barn men även begreppet barndom. Barnen är noggrant återgivna fysiskt. De har ibland leksaker med sig eller sitt favoritdjur. Ibland avbildas barnets lärare och på vissa sarkofager återfinns scener när barn är på ‘gymmet’, palaestran.

I inskriptionen kan vi läsa om hur barnet sörjs djupt av sina föräldrar, för det är ofta föräldrarna som donerat gravstenen. Föräldrarna beskriver sig själva som extremt olyckliga och de talar om barnet med ord som söt, kär och – älskad.

Barndom återges på stenarna i den bemärkelse att barnet avbildas i barnsliga aktiviteter som lek, skola och i gymnastiksalen. Barn i arbete förekommer aldrig.

De flesta av gravmonumenten är gjorda på beställning av frigivna slavar. För dem stod barnet för nya hopp och möjligheter. Möjligheter föräldrarna själva inte haft eftersom de tagits som slavar. Barn representerade familjens kontinuitet och hade därför en viktig social roll.

Att tidigare forskning hävdat att barn under antiken var ointressanta för sina föräldrar beror i hög utsträckning på en uppfattning grundad i Philippe Aris tes att små barn förr i världen inte ‘sågs’ av de vuxna för de var klädda som små vuxna och alltid avbildas som små vuxna. Denna felaktiga uppfattning grundar sig också i att mycket lite forskning är gjord om barn och barns livsvillkor under antiken men även under senare epoker.

Doktorsavhandlingens titel: Roman attitudes towards children and childhood. Private funerary evidence c. 50 BC – c. AD 300


Eva Minten kan nås på tfn 08-32 82 07, e-post eva.minten@spray.se

Eva Minten medverkar i Forskardagarna 16 – 18 oktober.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera