Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2003

Intresse styr vad män och kvinnor minns?

Det är inte bara fysiskt som kvinnor och män är olika utan även när det gäller intellektuella funktioner, som minnet.

Sedan tidigare är det känt att kvinnor som grupp presterar på en högre nivå än män i flera typer av verbala uppgifter, t.ex. när det gäller att snabbt komma på ord som tillhör en viss kategori eller börjar på en viss bokstav. Man vet också att kvinnor presterar högre än män i många s.k. episodiska minnesuppgifter, där uppgiften är att komma ihåg saker (t.ex. ord eller bilder) som man tidigare sett. Män, däremot, är överlägsna när det gäller spatiala uppgifter, t.ex. att tänka sig hur ett föremål ser ut från en annan vinkel.

Catharina Lewin vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet har undersökt om kvinnors högre episodiska minnesförmåga är kopplat till deras högre verbala förmåga, eftersom de flesta episodiska minnesuppgifterna är möjliga att sätta ord på. Resultaten, som hon redovisar i sin doktorsavhandling, visade att män presterar på en högre nivå än kvinnor när det gäller episodiska minnesuppgifter ju större spatial och mindre verbal del som uppgiften har. Hon visar också att kvinnor är överlägsna när det gäller att känna igen ansikten, vilket inte beror på förmågan att uttrycka sig i ord, utan snarare på att kvinnor är bättre än män på att känna igen kvinnors ansikten. Däremot fanns inga skillnader mellan män och kvinnor i förmågan att känna igen bilder av män.

Meningarna går isär om varför det finns könsskillnader i minne och andra kognitiva uppgifter. Förklaringsmodeller bygger på biologiska, evolutionistiska, sociala faktorer samt att det är ett resultat av mäns och kvinnors olika intressen. Det mest troliga är att flera av dessa samverkar.

Doktorsavhandlingens titel: Sex differences in memory and other cognitive abilities

Disputationen äger rum tisdag den 10 juni kl. 10.00 i sal U31, Psykologiska institutionen, Frescati Hagväg 8.
Opponent är professor Diane F. Halpern, Berger Institute for Work, Family, and Children, Claremont McKenna College, Kalifornien.

Catharina Lewin kan nås säkrast via e-post cln@psychology.su.se eller på telefon 08-16 41 67.

Catharina Lewin kommer att medverka i Forskardagarna 16 – 18 oktober.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera