Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2003

Röntgendetektorerna med de bästa egenskaperna ger inte alltid de bästa bilderna

En stor utmaning för forskare inom röntgenfysiken är att utvärdera de nya digitala röntgendetektorerna så att dessa kan användas på bästa sätt. Dessutom ställer det faktum att detektorerna är digitala nya krav på utvärderingsmetoder. Magnus Båth, som inom kort lägger fram sin avhandling vid Göteborgs universitet, har studerat metoder som kan användas för att utvärdera kvaliteten på digitala röntgendetektorer.

I avhandlingen finns en jämförelse mellan kvaliteten på digitala röntgendetektorer och den kliniska kvaliteten på de bilder som produceras med detektorerna. Resultaten visar att det inte är självklart att den detektor som har de bästa egenskaperna ger de bästa bilderna. Detta beror framförallt på att andra faktorer, som bildbehandling och störande anatomi, påverkar bildkvaliteten mer än detektorernas egenskaper.

Magnus Båth har bland annat tagit fram en experimentell metod för att mäta egenskaper som upplösning och effektivitet hos digitala röntgendetektorer på ett mer utförligt sätt än vad som tidigare varit möjligt. Vidare har ett datorprogram som kan användas för att simulera egenskaper hos digitala röntgendetektorer utvecklats. Med detta program kan man studera effekterna av att ändra värdet på vissa parametrar hos detektorerna, som till exempel pixelstorlek

Just nu pågår en revolution inom röntgendiagnostiken. Röntgenfilmen, som ända sedan introduktionen av röntgenstrålning inom sjukvården för över hundra år sedan har dominerat som bildgivande medium, ger vika för olika typer av digitala röntgendetektorer. Dessa finns i ett flertal olika varianter, men gemensamt för alla är att det slutliga resultatet är en bild i digital form. Detta innebär att bildbehandling kan användas för att förändra utseendet på bilden så att informationen i bilden kan presenteras på ett så effektivt sätt som möjligt för den radiolog som granskar röntgenbilden.

Magnus Båth, Fysik och teknisk fysik, disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i radiofysik med avhandlingen “Imaging Properties of Digital Radiographic Systems. Development, Application and Assessment of Evaluation Methods Based on Linear-Systems Theory”. Disputationen äger rum fredagen den 6 juni kl. 9.15 i Föreläsningssal Ivan Ivarsson, Medicinaregatan 3, Medicinareberget, Göteborg.

Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2003/magnus_bath.shtml

Magnus Båth
Göteborgs universitet
Fysik och teknisk fysik
Tel: 031-342 40 23
E-post: magnus.bath@radfys.gu.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera