Tema

Omarbetad och utvidgad radonbok:Så minskar du strålningen i din bostad

Drygt 450 svenskar per år får lungcancer på grund av radon i bostäderna. Det har olika forskningsutredningar kommit fram till de senaste decennierna. I den nya utgåvan av Radonboken – åtgärder mot radon i befintliga bostäder får läsaren konkreta uppslag till hur man kan minska radonstrålningen i sitt hus. Boken har just omarbetats och omfattar nu även erfarenheter av vilka åtgärder som fungerar bäst i längden.

Radon i mark och byggnadsmaterial är källa till hälften av den joniserande strålning vi svenskar i genomsnitt utsätts för. Enligt riksdagens miljökvalitetsmål ska radonhalten vara lägre än 200 becquerel per kubikmeter senast år 2020. Det betyder att en halv miljon bostäder måste saneras. Genom att välja rätt åtgärder och sköta dem på ett korrekt sätt kan man minska strålningen radikalt och varaktigt.

– Det kan handla om så enkla åtgärder som att se till att radonfläkten går på ett tillräckligt högt varvtal, säger Bertil Clavensjö, den ena av två författare till Radonboken. Det kan verka självklart, men faktum är att vår radonutredning som blev klar förra året visade att 10 procent av husägarna drog ner på fläkthastigheten efter ett par år.

Radonboken ger exempel på nya utvecklade metoder för radonsanering. Den beskriver handfast att det är bäst att öka ventilationen och till exempel installera en till- och frånluftsfläkt med värmeåtervinning om strålningen kommer från byggnadsmaterialet. Om markradon är boven i dramat fungerar det att installera en radonsug eller radonbrunn, som sänker lufttrycket i marken så att den radonhaltiga jordluften inte sugs in i huset.

– Meningen med boken är att läsaren ska få förståelse för radon – hur det kommer in i husen och varför det ger upphov till hälsofarlig strålning, förklarar Bertil Clavensjö. När man vet bakgrunden är det lättare att välja rätt åtgärd.

Boken beskriver också olika metoder för att mäta strålningen och tar upp vilka lån- och bidragsmöjligheter som finns. I en internationell utblick jämförs Sveriges genomsnittliga radonhalter med halter i andra länder och man får reda på att bara Finland ligger högre.

Kontaktinformation
Radonboken ges ut av Formas förlag och kostar 371 kronor inkl moms. Den kan beställas från Liber Distribution tel 08-6900522, fax 08-6909550 eller från Formas nätbokhandel www.formas.se

Pressbilder för fri användning finns på: http://www.formas.se/docs/pressmeddelanden/pressbilder/pressbilder.htm

Recensionsexemplar kan beställas från Maria Guminski tel 08 775 4008, maria.guminski@formas.se
Anneli Megner pressansvarig, 08-775 4009, 073-642 32 88, anneli.megner@formas.se
Bertil Clavensjö, författare, 018-32 03 78, 070-548 66 76, bertil.clavensjo@swipnet.se

Omarbetad och utvidgad radonbok:Så minskar du strålningen i din bostad

 lästid ~ 2 min