Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2003

Lärarens kön påverkar eleverna

Om läraren är man eller kvinna påverkar hur mycket uppmärksamhet pojkar och flickor får i klassrummet. Det visar en ny studie från Linköpings universitet.

Charlotta Einarsson doktorerar i psykologi och har observerat kommunikationen mellan lärare och enskilda elever i klassrummet. Det visade sig att både lärarens kön och elevens ålder påverkar hur mycket uppmärksamhet pojkar respektive flickor fick.

På lågstadiet kommunicerade kvinnliga lärare lika mycket med pojkar som med flickor, men på mellan- och högstadiet fick pojkarna mer uppmärksamhet. För de manliga lärarna var mönstret omvänt. De kommunicerade mer med pojkarna på lågstadiet och mellanstadiet och lika mycket med pojkar som med flickor på högstadiet.

Till skillnad från tidigare studier om pojkar och flickor i klassrummet har Charlotta Einarsson tagit hänsyn till både lärarens kön och elevens ålder. Studien har gjorts i grundskolans alla årskurser, med både manliga och kvinnliga lärare, i olika ämnen och olika stora klasser.
Hon har mätt kommunikationen mellan läraren och enskilda elever genom att räkna antal replikskiften i en dialog.

– Det är ganska korta dialoger, berättar Charlotta Einarsson, som har begränsat studien till samtal på lektionstid och i klassrummet. Hon konstaterar att de allra flesta samtalen inte innehåller mer än tre replikskiften.

Charlotta Einarsson har också samtalat med lärare i så kallade fokusgrupper om samspelet med eleverna. Det visade sig att lärarna upplevde stora klasser som ett problem. De kände sig otillräckliga och tyckte inte att de hinner med alla elever.

– Mina observationer visar däremot att klassens storlek inte på ett självklart sätt påverkar hur mycket kontakt eleverna har med läraren på lektionerna, säger Charlotta Einarsson. Men det hindrar inte att lärarna ändå kan uppleva klassens storlek som ett problem.

I fokusgrupperna menade lärarna också att skillnader mellan pojkar och flickor framförallt orsakas av att pojkar tar för sig på flickornas bekostnad. Det skulle innebära att eleverna själva skapar den könsskillnad som finns i klassrummet. Men Charlotta Einarssons observationer visar att könsskillnaderna skapas och upprätthålls av antingen elever eller lärare, eller av dem tillsammans.

Disputationen äger rum den 6 juni. Avhandlingen heter Lärares och elevers interaktion i klassrummet. Betydelsen av kön, ålder, ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen. Fakultetsopponent är professor Håkan Alm, Luleå tekniska universitet.

Kontaktinformation
Charlotta Einarsson kan nås på tel 013-28 21 05 och e-post chaei@ibv.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera