Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2003

Enzym tillverkar DNA:s byggstenar

Cancerceller, som delar sig ohämmat, behöver ett aktivt ribonukleotidreduktas. Hur detta enzym fungerar är ämnet för den avhandling som Anna Lena Chabes försvarar vid Umeå universitet den 13 juni.

All genetisk information finns samlad i cellen i form av DNA. Enzymet ribonukleotidreduktas förser cellen med byggstenar till dess DNA. Byggstenarna behövs för cellen ska kunna dubblera sitt DNA innan den delar sig i två nya celler. Detta sker i en viss fas av cellens livscykel, den s.k. syntesfasen, och det är också då som enzymet ribonukleotidreduktas är som mest aktivt. Det är viktigt att ha rätt balans mellan byggstenarna, en obalans kan leda till DNA-fel och celldöd. För att skapa rätt balans är ribonukleotidreduktas reglerat på många olika nivåer. I avhandlingen diskuteras nya rön som gäller två av dessa regleringssystem: syntes och nedbrytning av den ena subenheten. Dessa båda processer sker i olika delar av cellens livscykel och ser till att ett aktivt ribonukleotidreduktas bara finns i cellen under syntesfasen, dvs. när DNA ska dubbleras.

Det finns metoder som stoppar detta enzyms aktivitet och på så sätt hindrar cancerceller från att dela sig, men ju mer vi förstår om regleringen av ribonukleotidreduktas och normal celltillväxt, desto större möjligheter har vi att kontrollera och stoppa tillväxten av cancerceller.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, och har titeln “Regulation of the Expression of Mouse Ribonucleotide Reductase at the Levels of Transcription and Protein Degradation”. Svensk titel: “Reglering av uttrycket av lilla subenheten av ribonukleotidreduktas från mus på transkriptionell nivå och proteinnedbrytningsnivå”.
Disputationen äger rum kl 13.00 i hörsal KB3A9, KBC-huset.
Fakultetsopponent är professor Ylva Engström, Inst. för molekylärbiologi och funktionsgenomik, Stockholms universitet.

Kontaktinformation
Anna Lena Chabes, som är född och uppvuxen i Umeå, har utfört sin forskning vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik – tel. 090-786 52 63, e-post anna.lena.chabes@medchem.umu.se – men arbetar för närvarande vid Cold Spring Harbor Laboratory, New York,
e-post chabesa@cshl.edu

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera