Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2003

Utlandsfödda barn med hepatit B får diagnos vid ankomst till Sverige

I en studie vid Sahlgrenska akademin fann forskarna cirka 100 barn med kronisk hepatit B-infektion i Göteborg. Alla dessa barn var antingen födda utomlands (21 olika länder) eller födda i Sverige av mammor med utländskt ursprung.

De flesta barnen upptäcktes vid hälsoundersökning vid ankomsten till Sverige, endast i tre fall var infektionen tidigare känd. Åtta barn som fötts i Göteborg under 80-talet smittades med hepatit B från sina mammor på grund av att mammans hepatit B-infektion ej var känd under
graviditeten och barnen därmed inte fick någon vaccination. Inga barn i studien hade några symtom av sin hepatit-infektion trots att flera hade tecken på pågående leverinflammation. Även om de flesta barn inte har
några symtom finns det ändå en risk att utveckla allvarligare leverskada som vuxen om man fortsatt bär på viruset.

Trots den successivt ökande frekvensen av kroniska bärare av hepatit B-virus observerades dock inte några tecken på ökning av antalet fall av akut hepatit B-infektion, vilket skulle vara ett tecken på ökad smittspridning i Sverige.

Av samtliga barn födda under 1996-2000 i Göteborg, av mammor med hepatit B-infektion, hade tre av totalt 264 barn smittats med hepatit B-infektion trots att de fått vaccination och immunglobulin (“färdiga” antikroppar). I dessa fall kan en hög virusnivå hos mamman ha ökat risken för smittoöverföring.

Det finns ett effektivt och säkert vaccin mot hepatit B-infektion. Många länder i världen vaccinerar nu alla barn och i vissa delar av Asien har man redan sett att antalet fall av levercancer har minskat. I Sverige vaccineras speciella riskgrupper som till exempel barn till mammor med
hepatit B, intravenösa missbrukare och familjemedlemmar till hepatit B-bärare.

Antalet fall av kronisk hepatit B-infektion har ökat i Sverige under de senaste decennierna på grund av invandring från områden där sjukdomen är vanligt förekommande. Det finns enligt WHO närmare 400 miljoner bärare av detta virus i världen, vanligast förekommande i Sydostasien och
Afrika söder om Sahara. Uppskattningsvis en miljon människor dör varje år på grund av skrumplever och levercancer till följd av kronisk hepatit B-infektion.

Leg läkare Ann Söderström tel 031-61 29 98
e-post: ann.soderstrom@medfak.gu.se


Handledare Gunnar Norkrans Infektionskliniken SU/Östra tel 031-343 40 00, Magnus Lindh avdelningen för klinisk virologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset tel 031-342 10 00 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för invärtesmedicin, avdelningen för infektionssjukdomar
Avhandlingens titel “Chronic hepatitis B in children”
Avhandlingen försvaras 28 maj klockan 9.00 i Infektionsklinikens föreläsningssal, SU/Östra

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera