Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2003

Så sprids tungmetaller i ekosystem

För sjunde gången hålls den internationella konferensen om förekomsten av spårämnen och tungmetaller i vår miljö (ICOBTE). Fokus ligger på ekosystem analyserade ur biologisk, geologisk och kemisk synvinkel. Över femhundra forskare från ett femtiotal länder, varav många internationellt etablerade experter, väntas till SLU i Ultuna, utanför Uppsala. Konferensen anordnas 15-19 juni

Människan, djuren och växterna är alla beroende av spårelement som järn, selen, zink, koppar och så vidare. Dessa ämnen är ofta livsnödvändiga. I ekosystemen i naturen cirkulerar och anrikas spårämnena i olika omfattning, beroende på slag av ämne, hur ekosystemet och dess spridningsvägar ser ut och vilka växter och djur som ingår, samt beroende på människans olika ingrepp.

Fördelningen av spårämnen bygger på en skör balansgång i ekosystemen. Störs ordningen blir det lätt fel koncentrationer av spårämnen och kanske på helt fel platser. Tungmetaller, som till exempel arsenik, bly, kvicksilver och kadmium, ackumuleras i näringskedjan och blir snabbt farliga koncentrationer.

Konferensen består av ett antal symposier där olika resultat redovisas. Här finns frågor som spårämnen i livsmedelskedjan, flöden av spårämnen i mark och vatten, växter som används för rening av mark och vatten med mera. Symposierna är intressanta för alla som arbetar med frågor kring uthålligt jordbruk, livsmedelsproduktion, vattenvård och fiske, skogliga ekosystem och miljöfrågor i stad och land.

Konferensen hålls uteslutande på engelska och även de vetenskapliga uppsatser som kommer att finnas tillgängliga på CD för media, och andra intresserade, är på engelska. Flera framstående svenska forskare deltar, vilka naturligtvis kan intervjuas på svenska.

Välkommen!

Korta sammanfattningar av forskningsrapporter, abstracts, kommer att finnas tillgängliga på CD.
OBS! Journalister som vill delta bör förhandsanmäla sig (kostnadsfritt) på en talong på hemsidan www-conference.slu.se/7thICOBTE, se Registration.

Kontaktinformation
För mer information: www.slu.se/press/7thICOBTE
Konferensledare: George Gobran (SLU), Icobte.Gobran@eom.slu.se, 018-67 2307

Vetenskaplig information:
Professor Lars Bergström (SLU), Lars.Bergstrom@mv.slu.se, 018-67 2463, 0705-207 141
Professor Ingrid Öborn (SLU), Ingrid.Oborn@mv.slu.se. 018-67 1274 (3081), 0703-703 705

Allmän information:
Presschef Gunilla Ramberg, Gunilla.Ramberg@adm.slu.se. Tel. 018-67 2080, 0703-636 068

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera