Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2003

Ny metod ger bättre biogas

En ny metod gör det lättare att analysera svavelföreningar som sprider dålig lukt från soptippar, biogasanläggningar, reningsverk och annan bioindustri.

– När det blir lättare att se vilka svavelföreningar som bildas är det också lättare att förbättra processen så de minskar, säger Fräs Annika Andersson vid Linköpings universitet.

Hon disputerar i tema Vatten i natur och samhälle med en avhandling om hur man kan bestämma flyktiga svavelföreningar. De bildas när bakterier bryter ner organiskt material under syrefria förhållanden och är vanliga i bioindustrin, i bland annat biogasanläggningar, vattenreningsverk, slakterier, pappersbruk och soptippar. Svavelföreningarna är illaluktande och giftiga och drabbar både dem som arbetar i bioindustrin och människor som bor i närheten.

De metoder som hittills använts för att bestämma svavelföreningar är krånglig och kräver att man använder lösningsmedel och andra giftiga kemikalier. Varje svavelförening måste dessutom analyseras för sig. Nu har Fräs Annika Andersson utvecklat en teknik som gör det däremot möjligt att analysera alla svavelföreningar med en och samma metod. Den kan också upptäcka koncentrationer som är lägre än vad våra näsor kan känna av. Tekniken är inte komplicerad och utrustningen som krävs, gaskromatograf och gasdetektor finns i många laboratorier.

Huvuddelen av de prover som Fräs Annika Andersson har analyserat kommer från en biogasanläggning i Linköping som producerar biogas till bussar, taxi och kommunala fordon. Här kan metoden också användas för att kontrollera biogasens kvalitet .

– Det är viktigt att den biogas som används inte innehåller höga svavelhalter. Jag har följt upp hur svavelhalterna påverkas av olika tillsatser och utvärderat effektiviteten hos olika processer som används för att ta bort svavel.

Fräs Annika Andersson disputerar den 28 maj. Avhandlingen heter Determination of Volatile Sulfur Compounds in Air and other Gas Matrices. Development and Applications of Solid-Phase Microextraction. Fakultetsopponent är Dr. Josep M. Bayona vid Universitat de Barcelona.

Kontaktinformation
Fräs Annika Andersson kan nås på tel 013-28 25 81 och e-post annni@tema.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera