Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2003

Ny metod för att tidigt upptäckabiverkningar av läkemedel

Med en s.k. “data mining”-metod är det möjligt att automatiskt hitta hittills okända läkemedelsbiverkningar i WHO:s stora databas över biverkningsrapporter. Det visar den avhandling Andrew Bate försvarar vid Umeå universitet den 7 juni.

Användandet av läkemedel orsakar ibland biverkningar. Genom att samla in rapporter om misstänkta fall av biverkningar får man möjlighet att redan på ett tidigt stadium upptäcka hittills okända samband mellan ett visst läkemedel och en biverkning, s.k. signaler. Världshälsoorganisationen WHO:s databas är världens största samling av sådana biverkningsrapporter. Databasen, som skapades redan 1968, innehåller idag fler än 2,8 miljoner fallrapporter från 70 länder världen över.

Att analysera en så stor datamängd för att upptäcka hittills okända mönster kan liknas med sökandet efter en nål i en höstack, och det är så gott som omöjlig att genomföra manuellt. Avhandlingen beskriver användandet av en s.k. “data mining”-metod för att automatiskt och med datorstöd hitta signaler i ett tidigt skede. Metoden kallas BCPNN (Bayesian Confidence Propagation Neural Network) och använder en särskild typ av statistik “bayesiansk statistik” i kombination med s.k. neurala nätverk. Avhandlingen visar hur BCPNN har utvecklats och testats för rutinmässig användning i signaldetektion, förfining av signaler, samt för att finna komplexa mönster i WHO:s databas. Nyttan av resultaten är direkt beroende av kvaliteten på data i databasen, och metoden bör användas för att finna nya misstänkta samband (mellan ett läkemedel och en reaktion), snarare än utvärdera om läkemedel i fråga faktiskt orsakat biverkningen. Det avgörande förblir kliniska analyser av fallrapporterna som sådana.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap och har titeln “The use of a Bayesian Confidence Propagation Neural Network in Pharmacovigilance”.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i sal E04, hus 6 E, Norrlands universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är professor Stephen Evans, Department of Epidemiology and Population Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Kontaktinformation
Andrew Bate är anställd vid WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring – The Uppsala Monitoring Centre, Uppsala, och nås på e-post
andrew.bate@who-umc.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera