Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2003

Ny kunskap om vilka GIST-tumörer som kan behandlas med medicin

Den dödliga mjukdelstumören GIST kan sedan en kort tid tillbaka effektivt behandlas med medicin. En forskargrupp vid Sahlgrenska akademin har nu i fortsatta studier kunnat fastställa vilka faktorer som styr prognosen och därmed kunnat visa vilka patienter som bör komma ifråga för den nya, effektiva men också mycket kostsamma behandlingen.

Av alla patienter med buktumören GIST har cirka 40 procent en tumör med ett mycket aggressivt förlopp, med hög dödlighet. Det är i första hand denna grupp som bör få den nya typen av behandling med medicin. De två faktorer som starkast förutsäger prognosen är tumörens storlek vid
upptäckt och tillväxthastigheten vilken kan analyseras i vävnadsprover.

Resultaten är de första i sitt slag och kommer att presenteras vid “The American Society for Clinical Oncology´s” möte i Chicago, som hålls i slutet av maj och början av juni 2003. Buktumören GIST har under lång tid orsakat stora problem både vad gäller diagnostik och behandling. Under de senaste åren har viktiga genombrott
gjorts i forskningen kring denna tumörtyp som visat deras ursprung i mag-tarmkanalen, hjälpt att fastställa diagnostiska kriterier och framförallt har en revolutionerande medicinsk behandling utvecklats.
Tidigare har ingen effektiv behandling funnits för de elakartade formerna av GIST. Den nya behandlingsformen med en molekylärt designad drog (Imatinib mesylate) erbjuder den första effektiva behandlingen vid denna tumörsjukdom.


På basen av en unik studie av alla fall med GIST hos individer inom Västra Götaland under åren 1983-2000 har forskare nu kunnat visa att GIST är vanligare än man tidigare antagit, cirka 15 nya fall per miljon invånare och år.

GIST-tumör är inte detsamma som mag-tarmcancer.

Forskningsgruppen leds av:
Professor Lars-Gunnar Kindblom, 031-342 19 28
lars-gunnar.kindblom@llcr.med.gu.se

Professor Jeanne Meis-Kindblom, 031-342 38 69
jeanne.meis-kindblom@llcr.med.gu.se

Docent Bengt Nilsson

Lundberglaboratoriet för cancerforskning

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera