Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2003

Datorbaserat skrivstöd för barn

Doktorsavhandling i allmän språkvetenskap av Sylvana Sofkova Hashemi

Dagens teknologier gör det möjligt för oss att snabbt och enkelt producera text. Ordbehandlare och skrivstöd som stavningskontroll är idag vardagsverktyg. Vi skriver i allmänhet mer idag i såväl arbete som på fritid. Skrivandet är inte längre reserverat till enbart professionella skribenter, utan många fler producerar texter och utnyttjar datorn som hjälpmedel.

Med en ordbehandlare är det lätt att strukturera, skriva om och lägga till text. Stavningskontroll har funnits ganska länge som standard i ordbehandlingsprogram. Datorbaserat grammatikstöd är ett relativt nytt verktyg för svenska. Idag finns en produkt på marknaden som följer med Microsoft Office och ytterligare två forskningsgrupper utvecklar sådana verktyg. Dessa skrivstöd är i första hand riktade till vuxna skribenter.
Vilken roll spelar sådant skrivstöd för skrivinlärningen? Detta är ett nytt forskningsområde och denna avhandling kan ses som ett första steg i denna riktning. Sylvana Sofkova Hashemi visar här att dagens grammatikstöd för svenska inte är särskilt lämpade för att stödja barn i deras skrivutveckling. Författaren har samlat 134 uppsatser skrivna av barn mellan 9 och 13 år och analyserat de fel som förekom. Hon fann många talspråksinfluerade fel och andra fel som inte förekommer hos vuxna skribenter i samma omfattning.

Avhandlingen beskriver även ett nytt sätt att söka automatiskt efter grammatiska fel. Förhoppningsvis ska metoden kunna användas som en generisk metod, applicerbar för olika slags användare. Enligt denna metod innehåller programvaran inte beskrivningar av strukturen hos de egentliga felen, utan grammatiska fel identifieras med hjälp av korrekta beskrivningar av språket. Fördelen med denna metod är att man inte behöver spekulera i vilka fel man förväntar sig i en text och framförallt inte beskriva hur de ser ut. Risken för att missa ett fel minimeras och prediktionen av fel är också avsevärt reducerad.

Grammatikstödet FiniteCheck har utvecklats speciellt med avseende på barntexter och den nuvarande prototypen som presenteras i avhandlingen hittar subtantivfraser med kongruens brott och verb eller verbsekvenser med formfel. Systemet visar lovande resultat vad det gäller täckning av fel hos barn jämfört med system utvecklade för vuxna.

Avhandlingens titel: Detection of Grammar Errors in Primary School Children’s Texts. A Finite State Approach
Disputationen äger rum lördagen den 7 juni 2003 kl. 10.15
Opponent: Professor Anna Sågvall Hein
Lilla hörsalen, Humanisten, Reströmsgatan 6, Göteborg
Närmare upplysningar kan fås av Sylvana Sofkova Hashemi, e-post sylvana@ling.gu.se

Kontaktinformation
Barbro Ryder Liljegren
Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 GÖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865
fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se
hemsida: www.hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera