Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2003

Bättre miljö underlättar återhämtning efter stroke

Är det så att en stimulerande miljö och sociala kontakter underlättar återhämtningen efter stroke? Det antyder resultaten i den avhandling som Per Dahlqvist försvarar vid Umeå universitet den 6 juni.

Stroke orsakas vanligen av en propp i ett av hjärnans blodkärl, vilket ger upphov till en hjärninfarkt med symtom som förlamningar, känselstörningar och minnessvårigheter. Under de första månaderna efter en akut stroke sker hos de flesta patienter en spontan återhämtning, som kan förstärkas genom rehabilitering. Återhämtningen är sannolikt kopplad till en omstrukturering av hjärnan i områden som ligger utanför infarkten.

Avhandlingen syftar till att studera mekanismerna bakom denna funktionsåterhämtning efter stroke och hur den kan påverkas av rehabiliteringsmiljön. Råttor som får bo i en stimulerande, s.k. berikad miljö – dvs. i stora burar med många kompisar och med leksaker som byts dagligen – får bättre funktionsåterhämtning. I avhandlingen visas att berikad miljö inte bara förbättrar motoriken, utan även påtagligt reducerar minnesstörningarna efter stroke. Vidare visas att sociala kontakter är en viktig del av den berikade miljö som kan ge bättre återhämtning efter stroke.

Förhöjda stresshormonnivåer är vanligt efter stroke och är ogynnsamma för rehabiliteringen. I avhandlingen visas att det kan bero på minskad mängd stresshormonreceptorer i specifika hjärnceller efter stroke, vilket motverkas av rehabilitering i en berikad miljö. Berikad miljö förändrade också mängden av vissa budbärarmolekyler (bl.a. NGFI-A) i hjärnceller utanför hjärninfarkten. Dessa molekyler kan initiera program för omstrukturering som leder till återhämtning av förlorade funktioner efter stroke.

Avhandlingen lägger nya pusselbitar till en ökad förståelse av de neurobiologiska mekanismerna bakom återhämtning efter stroke, vilket i framtiden kan leda till nya behandlingsformer för att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, medicin, Umeå universitet, och har titeln “Environmental Enrichment and Stroke Recovery: Studies on functional recovery and gene expression after experimental stroke in rats”. Svensk titel: “Berikad miljö och återhämtning efter stroke: Studier av funktionell återhämtning och genuttryck efter experimentell stroke hos råtta”.
Disputationen äger rum kl 9.00 i Sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor Peter Eriksson, Inst. för klinisk neurovetenskap, Göteborgs Universitet.

Kontaktinformation
Per Dahlqvist finns vid enheten för medicin,
tel. 090-785 13 26 eller 090-785 17 20,
e-post: per.dahlqvist@medicin.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera