Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2003

1800-talets manlighet

De som tror att män är från Mars medan kvinnor härrör från Venus har fel. Det framgår i David Tjeders avhandling om manlighet under 1800-talet som han nyligen lagt fram vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.

David Tjeder tar ett nytt grepp på temat män och manlighet. Under hela 1800-talet längtade medelklassens män tillbaka till en tid då män verkligen var riktiga män. Men den manlighet de längtade tillbaka till förändrades över tid. Mars, skulle man kunna säga, var ständigt en ny planet. Medan undergiven tilltro till Guds försyn var höjden av manlighet kring 1800 betraktades en sådan undergivenhet tvärtom som omanlig från mitten av seklet. Medan manlighet fram till seklets mitt kunde vara att klä sig i tjusiga kläder och konversera damer i salonger försvann denna manlighetsmodell efter ungefär 1860. Och medan en del mot seklets slut betraktade förförelse som manligheten själv förklarade andra att förföraren istället var omanligheten inkarnerad. David Tjeder visar att manlighet inte är en fråga om gener utan om idéer. Man föds inte till man – man blir det.

David Tjeders avhandling visar vidare att:
• medan de kvinnoideal som rådde då och nu handlade och handlar om hur kvinnan skall göra sig åtråvärd för mannen, var manligheten först och främst homosocial; män såg till andra män, inte kvinnor, för att befästa sin manlighet;
• tidigare forskning har felaktigt hävdat att mannen genom historien varit en könlös, osynliggjord norm. Manligheten var inte ett icke-ämne; tvärtom diskuterade man vitt och brett vad en riktig man skulle vara. Mannen må ha betraktats som människa, men han var först och främst en könad man;
• manligheten tycks alltid vara i kris; det finns alltid män som längtar tillbaka till en gyllene ålder då män verkligen var män, och som hävdar att de samtida männen bara är veka fjollor;
• manlighet var, då som nu, en fråga om makt. Att vara en riktig man var att ha makt, både över andra män och över kvinnor.


Doktorsavhandlingens titel: The power of character: Middle-class musculinities, 1800 – 1900

David Tjeder kan nås på tfn 0733-78 24 03, e-post david.tjeder@historia.su.se

Avhandlingen kan beställas på www.tjeder.nu

David Tjeder kommer att medverka i Forskardagarna 16 – 18 oktober.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera