Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2003

Unga mår allt sämre

Allt fler skolungdomar har sömnsvårigheter, dålig aptit och magont. Det visar nya resultat ur studien Ung i Värmland vid Karlstads universitet.

Projektet Ung i Värmland har sedan 1988 undersökt 13 000 värmländska niondeklassares sociala och hälsomässiga förhållanden. Resultaten visar att ungdomar mår allt sämre.

– Framförallt bland pojkar har gapet blivit större mellan de som mår bra och de som inte mår så bra. Dubbelt så många pojkar rapporterar besvär av olika slag jämfört med år 1988. Bland flickorna syns en liknande trend, även om den inte är lika tydlig, säger Curt Hagquist, verksam vid enheten för folkhälsovetenskap med ungdomsfokus vid Karlstads universitet och forskningsledare för Ung i Värmland.

Enligt studien förekommer det lika mycket mobbning på skolorna idag som för 15 år sedan.
– Många skolor har gjort insatser för att motverka mobbning. Samtidigt minskar inte antalet mobbade elever. Å andra sidan vet vi inte hur utvecklingen hade sett ut utan dessa ansträngningar. Då hade mobbningen kanske skjutit iväg ännu mer, säger Curt Hagquist.

Andelen rökande niondeklassare är totalt sett inte högre idag än när undersökningen startade. Skillnaderna i rökvanor mellan pojkar och flickor har emellertid ökat. Studien visar också att skolelever dricker alkohol i betydligt större utsträckning än för 15 år sedan.

Förvånansvärt lite har hänt i skolan under de senaste åren vad gäller niondeklassares uppfattning om hur mycket de kan påverka innehållet i undervisningen och mängden läxor.
– Jag tror att elevinflytande kan vara en nyckelfråga när de gäller ungdomars hälsa, säger Curt Hagquist.

Inom ramen för Ung i Värmland har datainsamlingar genomförts under åren 1988, 1991, 1995, 1998 och 2002 bland niondeklassare från samtliga skolor i de 16 värmländska kommunerna, med undantag för Kristinehamns och Säffle kommuner som inte deltog 1995. Forskningsprojektet finansieras av Länsstyrelsen i Värmland, Landstinget i Värmland samt de värmländska kommunerna.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Curt Hagquist, tfn 054-700 25 36 alt. 070-610 25 36, e-post Curt.Hagquist@kau.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera