Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2003

Empati – en medkänsla som skiljer sig

Peter Nilssons avhandling behandlar ett visst begrepp om empati, som är vanligt bland filosofer och vissa beteendevetare. Enligt detta begrepp kan empati karaktäriseras som ett tillstånd i vilket en person delar en annan persons känsla; ett tillstånd i vilket man “känner med” en annan person snarare än känner något för henne.

I avhandlingen klargör och preciserar Nilsson detta begrepp, och han ger också en presentation av begreppets utveckling i filosofins historia.

Huvudtesen i avhandlingen är att den aktuella synen på empati kan karaktäriseras i termer av tre idéer. Om en person, A, är t.ex. sorgsen, och en annan person, B, har empati med A med avseende på denna sorg, så gäller att (1) både A och B känner sorg, (2) den sorg som B känner är orsakad på ett speciellt sätt, och (3) B känner denna sorg på ett sådant sätt att B faktiskt inte är ledsen eller sorgsen.

I avhandlingen preciserar Nilsson dessa idéer, och han visar därmed på ett sätt att förstå både hur empatiska emotioner liknar och skiljer sig från våra vanliga emotioner, och hur empati skiljer sig från närbesläktade fenomen som medlidande och känslosmitta.

Onsdagen den 28 maj försvarar Peter Nilsson, institutionen för filosofi och lingvistik, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Empathy and emotions: On the notion of empathy as emotional sharing. Svensk titel: Emotioner och empati: Om empati som emotionell matchning.
Disputationen äger rum kl. 13.15 i Humanisthuset, hörsal E.
Fakultetsopponent är Prof. Kevin Mulligan, Département de Philosophie, Université de Genève.

Kontaktinformation
Peter Nilsson nås på:
Telefon: 090-786 62 61
E-post: peter.nilsson@philos.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera