Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2003

Miljögifter hämmar enzymer vid nedbrytningen av gifter

Flera enzymers (CYP3A och CYP1A) förmåga att bryta ned gifter hämmas i fisk på grund av miljögifter. Det konstaterar Tove Hegelund Myrbäck som inom kort disputerar vid Göteborgs universitet. Hon och hennes kollegor presenterar resultat från studier som visar att nedbrytningsvägen för flera miljögifter kan blockeras. Dessa enzymer är viktiga vid nedbrytning av både gifter och kroppsegna ämnen.

Ett flertal ämnen i vår omgivning påverkar CYP3A-enzymerna, genom att öka eller förhindra metabolismen. Svampbekämpningsmedel som till exempel propiconazole, ketoconazole, clotrimazole, miconazole används inom jordbruk, industri och medicin för att förhindra mögeltillväxt och svampinfektioner. Användningen inom jordbruket ökade under 1990-talet och svampbekämpningsmedel har påvisats i avrinningsvatten och vattendrag. Det är bland annat dessa bekämpningsmedel som hämmar enzymernas förmåga att bryta ned gifter. Man vet relativt lite om hur förändrad enzymkapacitet påverkar nedbrytningen av föroreningar, hormonnivåer och reproduktion i fisk.

CYP3A fanns i de flesta vävnader i fisk. Framför allt i organ som har med upptag och utsöndring att göra, det vill säga lever, tarm, njurar och gälar, men även i mjälte, hjärna och könskörtlar. Hannar uppvisade högre halter av dessa enzymer än honor, vilket pekar på att hormoner kan vara viktiga för regleringen av enzymerna. Forskargruppen konstaterar också efter evolutionära studier att den mångfald av CYP3A-gener som finns i många arter har utvecklats oberoende av varandra. Därför är det inte möjligt att påvisa identiska enzymer mellan arterna. Hos gnagare och primater däremot har utvecklingen sett något annorlunda ut och vissa CYP3A-former är närmare besläktade. Generellt fann forskarna stora likheter mellan CYP3A-enzymer i fisk och däggdjur. Däremot är regleringsmekanismerna något olika.

Tove Hegelund Myrbäck, Zoofysiologiska institutionen, disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i zoofysiologi vid Göteborgs universitet med avhandlingen . Characterization of CYP3A in fish – expression, inhibition, induction and analyses of gene evolution. Disputationen äger rum på Zoologiska institutionen fredagen den 6 juni 2003, kl 10.00.

Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2003/tove_hegelund.shtml

Tove Hegelund Myrbäck
Göteborgs universitet
Zoologiska institutionen
Telefon: 031-773 38 92
Telefon (hem): 031-778 48 79
E-post: t.hegelund@zool.gu.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera