Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2003

Samförstånd istället för motstånd

"Opinionen stoppade bygget" är en inte ovanlig rubrik. Nya byggprojekt påverkar alltid den befintliga miljön och skapar ofta reaktioner hos grannar.

Många vill ha en ny väg men inte utanför den egna bostaden. Under senare år har flera projekt upplevt konflikter med berörda intressenter, Hallandsåsen, Västkustbanan genom Lund, Villa Sunna m fl. Detta har medfört att intresset från byggherrarnas sida att ta itu med det här problemet ökat. Ett exempel är Citytunneln i Malmö som anstränger sig för att bedöma och hantera olika intressentkrav.
– Erfarenheterna från flera större projekt såsom tunneln genom Hallandsås visar på behovet av ökad kompetens hos projektledare i att hantera intressenter, säger professor Bengt Hansson.
I samarbete mellan Avdelningen för byggnadsekonomi, Lunds tekniska högskola, och Sociologiska institutionen vid Lunds Universitet bedrivs ett unikt forskningsprojekt rörande intressentpåverkan vid byggprojekt”.

Som ett resultat av detta arbete redovisar Stefan Olander en licentiatavhandling på Lunds Tekniska Högskola som behandlar intressentanalys för byggprojekt ur ett projektledningsperspektiv
Lic- seminariet äger rum torsdagen den 22 maj kl 13.15 i sal D i V-huset.

Kontaktinformation
Lic-avhandlingen finns tillgänglig vid avdelningen för byggnadsekonomi, LTH 046-2227421.
Handledaren Bengt Hansson kan nås på 046-222 90 05, mobil: 070-558 17 94.
Stefan Olander på 046-222 74 20, bostad: 046-33 56 06

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera