Tema

Första professorn i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet

Gerd Ahlström är ny professor i omvårdnadsvetenskap med fokus på hur man kan förbättra vården omkring patienter med kroniska sjukdomstillstånd. Hennes forskning har resulterat i olika vårdprogram som prövats i vården och som inneburit bättre uppföljning för patienterna.

Gerd Ahlström är verksam vid Institutionen för vårdvetenskap och omsorg vid Örebro universitet, där hon ägnar sig åt att forska kring vad man kan göra för patienter med kroniska sjukdomstillstånd som läkarvetenskapen idag inte kan bota. Hennes främsta forskningsområde har varit patienter som är drabbade av muskeldystrofi. Idag är det en obotlig sjukdom och symtomen är tilltagande muskelsvaghet, eftersom muskelcellerna förtvinar. Sjukdomen drabbar unga personer och har ett fortskridande förlopp som över tid kan drabba andningsmusklerna. En stor del av Gerds arbete har gått ut på att beskriva kroniska sjukdomstillstånd för att få kunskaper att arbeta fram en vårdmodell som gör att forskningen kan omsättas i praktiken.
– Tillämpningen av forskningen i konkret vård är min drivkraft, säger Gerd. Jag försöker hitta vad som är gemensamt respektive skiljer kroniska sjukdomar åt. Hittills har jag funnit att oförståelse från vården och omgivningen samt kronisk sorg är gemensamma drag. Jag har i forskningen jobbat med att beskriva kropp och själ, men tonvikten i tillämpningen för vården ligger på hur man psykosocialt kan stötta en människa och hennes resurser. När patienterna och deras anhöriga får särskild utbildning om sjukdomen blir det lättare att förstå och leva även med mycket svåra sjukdomstillstånd. Idag handleder Gerd över 10-talet doktorander med liknande forskningsuppläggning men för andra sjukdomstillstånd.

Gerd har nyligen lämnat en tjänst på landstinget som forskningschef där hon byggde upp en ny enhet för praktiknära forskning, Habiliteringens forskningscentrum. Då kontaktytorna och samarbetet behöver ökas mellan forskare inom det medicinska vetenskapsområdet vid universitetet och universitetssjukhuset bibehåller Gerd en mindre del av sin tjänst inom universitetssjukhusets forskningsorganisation. Som forskningshandledare vid Centrum för omvårdnadsvetenskap har hon visioner att förstärka forskningssamarbetet och därmed den patientnära forskningen vid Örebro universitet. Omvårdnad som praktik baseras på en helhetsbild av patientens problem. Detta återspeglas i forskningsfrågorna kring omvårdnadsvetenskap och förutsätter ett brett kunnande. I och med att Gerd Ahlströms forskning står för det patientnära har hon också forskningssamarbete med läkare i flera av sina projekt.
– Vi har olika kunskaper men strävar mot samma mål att hjälpa patienten, säger Gerd. Det gör att det finns en god grund att jobba i forskargrupper, vilket i förlängningen är till nytta för patienten och dennes familj.

För mer information kontakta Gerd Ahlström på telefon 019-30 12 82,
mobil 070-236 89 12 eller e-post: gerd.ahlstrom@ivo.oru.se

Bild på Gerd Ahlström finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen:
http://www.oru.se/massmedia/bild.html#ahlstrom

Första professorn i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet

 lästid ~ 2 min