Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2003

Dramatikern Katarina Frostenson

Katarina Frostenson är en av våra främsta poeter, men hon har även etablerat sig som dramatiker. I flera av hennes pjäser gestaltas sökandet efter ett språk som förmår uttrycka inre erfarenheter, liksom frågan vad som betingar identitet och kommunikation. Frostensons dramatiska språk har lyriska kvalitéer som förmår skildra mötet mellan inre verklighet och yttre. Här finns en spänning och en dramatisk laddning som uppstår i skärningspunkten mellan ett språkligt uttryck och den fysiska gestaltningen.

Barbro Sigfridsson analyserar i sin avhandling vid Teatervetenskapliga institutionen, Stockholms universitet hur kvinnors erfarenhet är gestaltad i Pia Forsgrens uppsättningar på Dramaten av Nilen (1989), Traum (1993) och Sal P (1996), samt i Lars Rudolfssons uppsättning av Staden (1998) på Operan i Stockholm. I avhandlingen integreras en textanalys med en analys av det sceniska skeendet. Relationen mellan kropp, språk och identitet undersöks utifrån ett feministiskt och ett psykoanalytiskt perspektiv. En genomgående frågeställning är: vad sker i mötet mellan en personlig erfarenhet och omvärldens syn på det “kvinnliga”? Detta subjektiva perspektiv formuleras i avhandlingen som “jagets plats”. Barbro Sigfridsson diskuterar det konfliktfyllda och problematiska med att skapa och upprätta en särskiljande subjektivitet som förmår utgöra en tillräckligt hållbar gräns gentemot den andre, samtidigt som relationen tillåts beröra och förändra den egna identiteten. Denna frågeställning, intimt länkat till språkets förmåga att förmedla erfarenhet och skapa sammanhang, aktualiserar frågan om etiken i mötet med den andre, vilket i uppsättningarna får sin specifika gestaltning sedd i relation till den rådande könsordningen.

Doktorsavhandlingens titel: Jagets plats. Gestaltningen av det kvinnliga subjektet i Katarina Frostensons Nilen, Traum, Sal P och Staden

Disputationen äger rum torsdag den 22 maj kl. 10.00 i hörsal 9, hus D, Södra huset, Frescati. Opponent är professor Roland Lysell, Litteraturvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Barbro Sigfridsson kan nås på tfn 08-674 74 84 eller 070-7883 883, e-post barbro.sigfridsson@swipnet.se

Barbro Sigfridsson kommer att delta i Forskardagarna 16 – 18 oktober.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera