Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2003

Invandrarkvinnor utmanar männens roll!

Invandringen har ökat maktresurserna hos många kvinnor och ökat deras möjligheter att bli självständiga. Detta trots att många invandrarkvinnor som underklass, etnisk minoritet och kvinnor är trefaldigt förtryckta. Det visar Mehrdad Darvishpour i sin avhandling vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Han har studerat andelen skilsmässor bland nio invandrargrupper och visar att samtliga grupper skiljer sig mer än svenskar. I toppen ligger chilenare och iranier som skiljer sig fem respektive fyra gånger mer än svenskar, medan turkar skiljer sig minst. När det gäller frånskilda iranier i Sverige visar det sig att den höga skilsmässofrekvensen inte enbart är resultat av kulturella och socioekonomiska svårigheter utan även ett resultat av maktförskjutningen mellan makar.

Männens status och inflytande har i många fall sjunkit efter invandringen, medan kvinnors situation har förbättrats. Att fler invandrarmän än svenskar använder våld för att bibehålla sin dominans kan delvis bottna i att invandrarmännen upplever större statusförlust vid skilsmässa. Men våldet har i långa loppet den motsatta effekten på förhållanden och ökar sannolikheten för skilsmässa. Inom många invandrarfamiljer tenderar männen att leva i gårdagen, kvinnor i nuet och barnen i framtiden, vilket intensifierar familjekonflikter.

Mehrdad Darvishpours undersökning av gifta iranska familjer i Sverige visar att kvinnornas utmaning mot männens roll även kan leda till att jämställdheten utvecklas och blir mer stabil, då männen anpassar sig till de nya villkoren. Par med högre utbildning och socioekonomisk status och mer moderna värderingar har bättre förutsättningar för att utveckla sin relation mot en mer jämställd efter invandringen.

Kvinnor som har sämre makt och inflyttande är däremot mer “nöjda” eller känner mer tvång att stanna kvar i patriarkala förhållanden. Segregerade kvinnor med låg utbildning och låg socioekonomisk status, de som är mer religiösa eller har traditionella värderingar samt kvinnor i “import äktenskap” upplever ofta mer av det patriarkala förtrycket i sitt familjeliv i Sverige. Deras svaga position samt etnisk diskriminering försvårar möjligheter till att dessa familjer kan bryta mönstret.

Doktorsavhandlingens titel: Invandrarkvinnor som bryter mönstret. Hur maktförskjutningen inom iranska familjer i Sverige påverkar relationen.

Disputationen äger rum fredag den 30 maj, kl. 13:00 i hörsal 8, Hus D, Södra huset, Frescati.

Mehrdad Darvishpour kan nås på
telefon 08-163179 eller 073-6631177 (Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm),
e-post: mehrdad.darvishpour@sociology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera