Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2003

Vad är orsakerna till långtidssjukskrivning och förtidspensionering bland kvinnor?

En dagsaktuell fråga är hur kvinnor och män kombinerar familjeliv och yrkesliv. Var det bättre/lättare förr? Är det möjligt att kombinera ett rikt familjeliv med en lång yrkeskarriär och därtill behålla sin hälsa?

Dessa frågor har Katriina Hugosson .försökt problematisera i sin avhandling vid Institutionen för internationell pedagogik, Stockholms universitet. Hon använder material från 77 kvinnor som deltagit i en longitudinell undersökning från 10-årsåldern fram till 66 års ålder. Kvinnorna har berättat om sitt liv vid 56 och 66 års ålder. Ett antal bakgrundsfaktorer om social tillhörighet, yrkesverksamhet och utbildning används i analysen.

Mer än hälften av kvinnorna förtidspensionerades framför allt på grund av dålig hälsa eller att arbetssituationen upplevdes som allt för krävande. 65 procent hade upplevelser av smärta, obehag eller stress vilket många gånger resulterade i långtidssjukskrivning. Trots att en hög andel kvinnor hade deltagit i utbildning i vuxen ålder påverkade detta inte fortsatt yrkesverksamhet. Däremot hade utbildning och yrkesliv stor betydelse för deras roll som mödrar, hustrur samt för deras sociala liv. Utbildning och yrkesliv bröt isolering och gjorda att kvinnorna kände sig behövda. De flesta kvinnorna upplevde förtidspensionering som mycket positiv, vilket möjliggjorde ett friare liv som de kunde njuta av utan ekonomiska problem. Stort intresse fanns för kursverksamhet som pensionärer vilket påverkade självkänsla och välbefinnande i en positiv riktning.

Doktorsavhandlingens titel: Working life, Sustainable Health and Retirement for Women. A qualitative analysis from a longitudinal study.

Disputationen äger rum torsdag den 22 maj, 2003 kl. 10.00 på Arrheniuslaboratorierna, Sal G, Frescati. Opponent är Docent Katrin Goldstein-Kyaga, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Katriina Hugosson kan nås på tfn 0500-448432, Högskolan Skövde, Institutionen för Hälso- och vårdvetenskap eller 0705-122418, e-post katriina.hugosson@ihv.his.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera