Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 maj 2003

Umeå universitet först med obligatoriska kurser om homo-, bi- och transsexualitet

Som första lärosäte i Sverige, och bland de första i världen, kommer Umeå universitet att införa obligatorisk undervisning om homo-, bi- och transexualitet för studenter vid lärarutbildningen.

Kursen blir obligatorisk från och med höstterminen 2003. Rolf Hedquist som är dekanus för fakulteten för lärarutbildning menar att det är en naturlig och nödvändig utveckling av utbildningen.

– Det hör självklart hemma under mångfaldsfrågorna. Vid vår fakultet finns Värdegrundcentrum, ett nationellt centrum för värdegrundsfrågor inom skolans område. Värdegrunden är indelad i fem områden: demokrati, etik, jämställdhet, mobbning och mångkulturalism och dessa frågor hör givetvis hemma här, säger Rolf Hedquist.

Anders Birgander, en av lärarna vid lärarutbildningen vid Umeå universitet, som varit en av de drivande krafterna bakom förslaget är mycket glad över att det nu kommer att förverkligas.

– Det är viktigt att man som lärare i dagens samhälle har kunskap om homo-, bi- och transsexualitet eller HBT som vi kallar det. Förskolelärare och lärare måste veta hur de ska hantera det faktum att ett barn har två pappor eller mammor och inte stå handfallna och låta fördomar styra barn- och föräldrakontakten.

Anders menar att man på ett enkelt och naturligt sätt genom undervisningen kan avdramatisera de relationer som inte följer den gängse normen.

– Man kan i mattematikundervisningen tillexempel använda räkneexempel som hur mycket pengar får Kalles två pappor över sedan det handlat en glass till Kalle. Med mycket små medel kan man visa att det är accepterat och inte konstigt att ha en familj som inte består av en mamma och en pappa.

Anders Birgander menar också att det är ett stort steg som tas för att synliggöra och bekräfta att homo-, bi- och transexuella är människor med samma rättigheter som alla andra och att det därför också är ett viktigt beslut ur demokratisk synpunkt.

– Den som inte själv har tagit steget från att dölja sin homosexualitet, som inte “har kommit ut”, den förstår inte den glädje man som HBT-person känner när vi äntligen kan komma att
känna oss inkluderade i skolans värld.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:
Rolf Hedquist, dekanus, fakulteten för lärarutbildning
Tel: 090-786 59 61
070- 511 98 97
0914- 620 02
E-post: rolf.hedquist@nord.umu.se

Anders Birgander
Tel: 090-786 64 73
E-post: Anders.Birgander@educ.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera