Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2003

PRESSINBJUDAN till internationell humuskonferens i Sundsvall

Tid: 19-21 maj 2003 Plats: Fälldinsalen, Hus N, Mitthögskolan, Campus Sundsvall. För några dagar blir Sundsvall och Mitthögskolan centrum för världens forskare vad gäller humus, den organiska substansen, i mark och vatten. – Egentligen skulle detta vara en nordisk konferens. Men intresset var så stort att det kommer 120 forskare från 15 länder, berättar Ulla Lundström, professor vid Institutionen för naturkunskap och miljö på Mitthögskolan.

En av de centrala frågeställningarna på konferensen är hur den organiska substansen i mark och vatten påverkar omgivningen, till exempel genom metalltransport.
– Färska undersökningar, gjorda i Danmark, visar att växterna tuja och örnbräken kan utsöndra föreningar med giftiga eller cancerframkallande egenskaper, berättar Ulla Lundström.
En annan viktig fråga som behandlas är hur den organiska substansen i mark och vatten omsätts och hur detta kan påverka klimatet.
– Försurning, kalkning av mark, nederbördsmängd och klimatzon kan påverka avgivningen av koldioxid från mark och vatten, konstaterar Ulla Lundström.
Under konferensen presenteras bland annat resultat från en uppmärksammad schweizisk studie där koldioxid släppts ut över en skog på 35 meters höjd.
Bakom konferensen “Förekomst och verkningssätt av olika typer av naturlig organisk substans i mark och vatten” står forskargruppen för markkemi vid Mitthögskolan, med professor Ulla Lundström i spetsen. Konferensen har inte mindre än 38 talare och 55 presentationer i en utställning.
– De mest långväga gästerna kommer från Korea, Japan, Brasilien, Nigeria, Israel och USA, berättar hon.
Egentligen inleds konferensen redan på söndagen den 18 maj. Då besöker konferensdeltagarna Mitthögskolans nyanlagda skogliga försökspark i Bispgården. Där kommer de att titta närmare på ett försök med en bäck vars hela avrinningsområde ska behandlas med aska. Sedan ska man i detta försök studera askåterföringens effekter på utflödet av organisk substans och hur koldioxidavgivningen från marken påverkas.

Fullständigt konferensprogram finns på www.ntm.mh.se

Kontaktinformation
För mer information om konferensen kontakta Professor Ulla Lundström Tfn: 060-148416, 070-2090325 eller ulla.lundstrom@mh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera