Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2003

Olika metoder för att bestämma kvicksilverhalter

Kvicksilver har länge varit känt för att vara giftigt för djur, natur och människor. Kvicksilver förekommer i flera olika former som alla har olika egenskaper och därför även är olika mycket giftiga. Därför vill man i ett prov kunna bestämma koncentrationen av varje form av kvicksilver för sig.

Det är viktigt att det värde man får fram vid en analys stämmer med verkligheten, man måste kunna lita på de resultat man får fram. Kvicksilver analyseras bland annat i fisk, jord- och vattenprover,

Johanna Qvarnström, kemiska institutionen, Umeå universitet, tar i sin avhandling upp olika metoder för, och svårigheter med, så kallade kvicksilver-specieringsanalyser, d.v.s. bestämning av koncentrationerna av olika former av kvicksilver. I en sådan metod måste först och främst proverna förbehandlas innan de kan analyseras i ett instrument. Därefter krävs oftast att man använder sig av flera olika ihopkopplade analytiska tekniker (instrument).

I avhandlingen diskuteras problem som kan uppstå vid förbehandlingen av proverna och vid ihopkopplingen av olika tekniker och hur man kan försöka undvika dessa problem. För- och nackdelar med de olika teknikerna diskuteras också.

Vid förbehandlingen av proverna kan det t.ex. hända att de olika formerna av kvicksilver, som finns i provet, omvandlas och ändrar form eller försvinner i något förbehandlingssteg och då kommer man att bestämma fel koncentrationer vid själva analysen. Avhandlingen tar upp hur man kan gå till väga för att upptäcka om omvandlingar och förluster sker och hur man i så fall kan korrigera för dem.

Fredagen den 23:e maj försvarar Johanna Qvarnström, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln On the reliability of methods for the speciation of mercury based on chromatographic separation coupled to atomic spectroscopic detection. Svensk översättning av titel är: Tillförlitligheten av metoder för speciering av kvicksilver baserade på kromatografisk separation och atom-spektroskopisk detektion.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i KBC-huset, hörsal KB3A9.
Fakultetsopponent är Dr. Jörg Feldmann, Department of Chemistry, University of Aberdeen, Old Aberdeen, Scotland.

Kontaktinformation
Johanna Qvarnström är uppvuxen i Svenstavik, Jämtland och flyttade till Umeå 1993

Johanna Qvarnström nås på:
Tel: 090-786 5481
E-post: jqm@chem.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera