Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2003

Janet Frames biografiska legend

Vissa författare har betydelsefulla biografiska legender. Detta gäller den nyzeeländska författaren Janet Frame, som felaktigt diagnostiserades som schizofren och som på grund av detta blev inspärrad under flera år. Sedan dess har beskrivningar av hennes romaner varit präglade av myterna kring hennes påstådda sinnesjukdom och tillbakadragna liv.

Med Janet Frames liv och verk som en ’case-study’ studerar Maria Wikse i sin avhandling, som hon nu lägger fram vid Engelska institutionen, Stockholms universitet, mytbildningar kring författarrollen. Hon studerar “the woman writer figure” och kartlägger genom jämförande studier underliggande genus- och maktstrukturer, men även kopplingar mellan genus och klass, nationalitet, ras och etnisk tillhörighet. Vidare diskuterar Maria Wikse hur normativa identitetskonstruktioner förstärks i litteraturhistoriska berättelser, recensioner och biografier vilket hon jämför med Frames senare romaner, hennes självbiografi, och Jane Campions filmatisering av självbiografin, där de både förstärks och problematiseras.

Maria Wikse använder i sin avhandling ett vitt fält av feministiska forskare, även om Judith Butlers genusteorier är mest centrala. Avhandlingen är tvärvetenskaplig i och med att den, förutom Frames verk och Campions film, studerar två biografier samt flera recensioner och litteraturhistoriska texter.


Doktorsavhandlingens titel: Materialisations of a Woman Writer: An Investigation of Gender Politics in Janet Frame’s Biographical Legend

Disputation äger rum lördag den17 maj kl. 10:00 i hörsal 5, hus B, Södra Huset, Frescati. Opponent är professor Linda Andersson, University of Newcastle.

Maria Wikse kan nås på telefon 08-16 26 22 (Engelska institutionen, 106 91 Stockholm) eller e-post: maria.wikse@english.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera