Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2003

Skarpt undervattensseendeundersökt av lundaforskare

Människan är dåligt rustad för undervattensseende. Men utan cyklopöga eller andra hjälpmedel klarar Moken-folkets barn av att på tre till fyra meters djup samla snäckor, musslor och sjögurkor. Nu har forskare från Lunds universitet syntestat dessa barn och konstaterat att deras förmåga att se under vatten inte är en myt; deras synskärpa är i en sådan miljö verkligen överlägsen europeiska barns. Forskarna har också funnit en förklaring till fenomenet.

Rönen presenteras i dagens nummer av den ansedda vetenskapliga tidskriften Current Biology. Anna Gislén och Marie Dacke från Institutionen för cell- och organismbiologi har upprepade gånger rest ner till den thailändska ön Surin där Moken-folket lever. Detta stamfolk är s k “sjözigenare” som i tusentals år levt i sina båtar och livnärt sig på vad havet ger. En del av dem bosätter sig vid stränderna i hus byggda på tre meter höga pålar. Vid högvatten kan Moken dyka direkt från bostaden.

Gislén och Dacke har utfört en serie syntest på Moken-barn. I en ställning under vattenytan har barnen fixerat bilder med ränder och fått avgöra om ränderna är horisontella eller vertikala. Genom att använda allt tunnare linjer har man pressat barnens synförmåga till det yttersta.

– Det visar sig att Moken-barnen kan urskilja linjer som bara är hälften så tunna som vad europeiska barn klarar av, säger Anna Gislén. Vi frågade oss om det var en biologisk, genetiskt betingad skillnad eller om den berodde på inlärning.

Gjorde barnen något under vatten som förbättrade ögats upplösningsförmåga? Det normala är att pupillen vidgar sig under vatten för att kunna fånga in så mycket ljus som möjligt. Men Moken-barnens pupill drogs samman. Det är som när man väljer en mindre bländare på en kamera och på så sätt får ett bättre skärpedjup. Moken-barnen ackommoderade också maximalt, dvs spände ringmuskeln runt ögats lins. Då buktar denna och ljuset bryts kraftigare.

– Vi arbetar nu med en uppföljande studie med svenska barn. Den är ännu inte färdig men det förefaller som om de svenska barnen kan lära sig att anpassa pupillen för bättre undervattensseende, säger Marie Dacke.

Kontaktinformation
___________________________
Anna Gislén nås på tel 046-222 93 40, e-post Anna.Gislen@cob.lu.se Artikeln heter Superior Underwater Vision in a Human Population of Sea Gypsies (Current Biology., Vol 13, May 13, 2003) har förut Gislén och Dacke Ronald H Kröger, Maths Abrahamsson, Dan-Eric Nilsson och Eric J Warrant som medförfattare; samtliga hör till Institutionen för cell- och organismbiologi vid Lunds universitet utom Maths Abrahamsson som hör till Göteborgs universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera