Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 maj 2003

Nya metoder för tydliga IT-system

Vad händer egentligen när man klickar på köpknappen i en internetbutik? Genomförs själva köpet eller läggs varan bara i en varukorg? Hur IT-system betraktade som verktyg i affärsverksamhet och kommunikationsprocesser bäst utformas, undersöks i en avhandling från Linköpings universitet.

Pär J. Ågerfalk har doktorerat i informationssystemutveckling och utvecklar i sin avhandling begreppet handlingsbarhet, actability. Det innebär att göra IT-system tydliga för användaren så att det klart framgår vilka handlingar som utförs.

– Traditionellt fokuserar användbarhet framförallt på kognitiva aspekter och hur människor interagerar med systemet. Men IT-system är ofta verktyg i en kommunikationsprocess och då är det viktigt hur systemet fungerar i den processen, att de är handlingsbara, säger Pär J. Ågerfalk.

Han har studerat utvecklingen av IT-system för bland annat produktionsplanering i ett pappersbruk och för planering av kommunal hemtjänst. Han har även utarbetat en metod för att specificera system som tar hänsyn till och säkerställer handlingsbarheten.

Pär J. Ågerfalk har också utvecklat en metod för att utvärdera handlingsbarheten i IT-system. Metoden har använts för att utvärdera en internetbank, ett bokningssystem för lektionssalar och lärare, ett intranät i ett större tillverkningsföretag och ett system för att boka patienter och vårdresurser.

För att förstå IT-fenomen och förklara system utifrån begreppet handlingsbarhet analyseras även två lokala marknadsplatser där säljare och köpare möts på en elektronisk arena; Skarborgswebben och Lokaltidningen.

Ett exempel där handlingsbarhet är viktig är när IT-system används för att lova och beordra bland annat leveranser. Då måste det vara tydligt vad användaren faktiskt utför. Ofta är det också viktigt att systemets aktörer är synliga, särskilt när IT-systemen agerar på egen hand på uppdrag av mänskliga aktörer och deras organisationer.

– IT-system anonymiserar ofta information, konstaterar Pär J. Ågerfalk. Men informationen blir svår att värdera om jag inte vet vem som har lagt in den och varför. I en kommunikationsprocess är det viktigt att synliggöra aktörer så man kan se vem som har sagt vad och vem som står för informationen jag får ut.

Pär J. Ågerfalk utgår i avhandlingen från språkfilosofiska teorier, bland annat den så kallade talhandlingsteorin, speech act theory, som redan på femtiotalet kritiserade språkfilosofer som menade att uttalanden ska vara endera sanna eller falska.

– I regel konstrueras system just utifrån antagandet att uttalanden ska vara sanna eller falska, men då finns risken att de inte tar hänsyn till sådant som har med det sociala sammanhanget att göra. Oftast utför vi handlingar när vi talar, vi gör något i själva yttrandet.

Pär J. Ågerfalk disputerade den 28 april. Avhandlingen heter Informations Systems Actability – Understanding Information Technology as a Tool for Business Action and Communication. Fakultetsopponent var professor Kecheng Liu vid Univesity of Reading.

Kontaktinformation
Pär J. Ågerfalk kan nås på e-post pak@esi.oru.se och tel 0733-905999. Avhandlingen kan beställas av Helen Wigert på e-post helwi@ida.liu.se eller tel 013-282420.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera