Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 maj 2003

Solljus påverkar spridningen av kvicksilver i miljön

Solljus och vissa ämnen som ingår i regnvatten som till exempel små organiska syror kan vara av betydelse för hur kvicksilver omvandlas och sprids i luften. Det konstaterar Katarina Gårdfeldt som lägger fram sin doktorsavhandling vid Göteborgs universitet inom kort. Gårdfeldts resultat visar också att organiska syror kan medverka till att det giftiga organiska kvicksilvret kan bildas.

Katarina Gårdfeldt har undersökt några omvandlingsreaktioner som kan ske i regn, dimma, snö, sjö och havsvatten. Att kvicksilver kan ånga av från havsvattenytor har varit känt sedan en tid. Men genom att mäta och jämföra sådan avdunstning på olika ställen i Europa konstaterar Gårdfeldt att avgången är högre från havsvatten på sydliga breddgrader än från nordliga. Detta gör att kvicksilvret anrikas i vattnet i nordliga havsområden vilket kan bidra till att förklara tidigare iakttagelser av kvicksilverförekomst i polarekosystem, trots att inte några direkta utsläpp av betydelse finns där.

Att kvicksilver är giftigt känner de flesta människor till. Årligen släpps tusentals ton kvicksilver ut i luften genom till exempel förbränning av fossila bränslen. Utomhusluften är inte farlig att andas på grund av att den innehåller kvicksilver. Men eftersom kvicksilver är ett grundämne och inte kan brytas ned, transporteras metallen långa sträckor med luften där den också omvandlas för att sedan regna ner på marken eller i havet. Den allra giftigaste formen av kvicksilver kan bildas i vatten och kallas för metylkvicksilver. Detta kan anrikas i fisk och på så sätt utgöra en risk för människor som äter till exempel gädda. Speciellt känsliga är barn och foster som bland annat kan få skador på centrala nervsystemet.


Katarina Gårdfeldt, Institutionen för kemi, Oorganisk kemi disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i miljövetenskap, med inriktning mot oorganisk kemi med avhandlingen “Transformation of Mercury Species in the Aqueous Phase”. Disputationen äger rum fredagen den 9 maj 2003, kl 10.15 i Lokal: KA, Kemigården 3, Chalmersområdet, Göteborg.

Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2003/katarina_gardfeldt.shtml

Katarina Gårdfeldt
Göteborgs universitet
Institutionen för kemi
Telefon: 031-772 2869
E-post: katarina.gardfeldt@inoc.gu.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera