Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 maj 2003

Begränsande studie- och yrkesorientering

Jan Mannberg har i sin avhandling undersökt studie- och yrkesorientering i AMS yrkesinformerande texter 1940-1970. Hans slutsats är att studie- och yrkesorientering kan beskrivas som orättvis, begränsade och döljande och som sådan kan komma att påverka både verksamhet och inblandade aktörer.

Det är texter som använts i studie- och yrkesorientering som undersökts och inte texter som avser beskrivningar av eller om studie- och yrkesorientering. Intresset är alltså inte inriktat mot den verksamhet som bedrevs eller inblandade aktörers agerande

Studie- och yrkesorientering etablerades i Sverige under 1940-talet genom framförallt arbetsmarknadsverkets försorg. Verksamheten kom tidigt att gälla samarbete mellan skola och arbetsmarknadsmyndighet. Därför blev informationsmaterial snabbt en prioriterad angelägenhet. Drivande inom arbetsmarknadsverket i dessa frågor var Ejnar Neymark.

Resultaten från Mannbergs analys, som bygger på tankar från bland andra Durkheim och
Bernstein, visar bland annat att studie- och yrkesorientering spelar en väsentlig roll i att osynliggöra kopplingen mellan skolans och arbetslivets hierarkier. En elevs begränsade valmöjligheter måste till exempel förklaras med personliga tillkortakommanden och inte som en följd av arbetslivets behov av individer i olika positioner.

Analysen visar vidare att studie- och yrkesorientering kan beskrivas som orättvis, begränsande och döljande. Den är orättvis genom förmedling av ett arbetsliv som inte går att
ifrågesätta och som dessutom ser olika ut beroende på vilka grupper av ungdomar studie- och yrkesorienteringen vänder sig till. Det är sedan till dessa arbetsliv som unga människor har att anpassa sig till, vilket sker genom att bevara kön- och klassmässig underordning och genom att använda nuvarande egenskaper och färdigheter hos den enskilde som grund för val av framtida utbildning och anställning. Studie- och yrkesorientering är vidare begränsande genom att vara normativ, moraliserande och underordnande och den är döljande genom att vara selektiv i sitt förmedlande av information.

Studie- och yrkesorientering är också anpassbar. Genom att vara pragmatisk blir inflödet och påverkan från olika vetenskapliga områden stort och gör studie- och yrkesorientering användbar i en rad skilda sammanhang och utifrån olika ståndpunkter.

Fredagen den 9 maj 2003 försvarar Jan Mannberg, pedagogiska institutionen,
Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Studie- och yrkesorientering
i AMS yrkesinformerande texter 1940-1970.
Disputationen äger rum kl 13.00 i Humanisthuset, hörsal F.
Fakultetsopponent är professor Ulf P Lundgren, pedagogik, Uppsala
universitet.

Kontaktinformation
Jan Mannberg nås på:
090- 786 67 36
070- 55 66 432
E-post: jan.mannberg@educ.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera