Tema

Traditionell pedagogik kan leda till skoltrötthet

Många av dagens elever mår dåligt, är skoltrötta och har svårt att hitta motivation för skolarbetet. Det är ett problem som lärare och andra inom skolväsendet brottas med. Skolans traditionella arbetssätt kan ses som en riskfaktor för både ohälsa och skolmisslyckande. För att främja såväl hälsa som skolframgång behöver skolans arbetssätt förändras så att eleverna känner större delaktighet. Det framkommer i Lena Nilssons avhandling ”Hälsoarbetets möte med skolan i teori och praktik”.

Avhandlingen undersöker skolans möjligheter att i kraft av sin egna verksamhet vara hälsofrämjande. Utgångspunkten är den starka koppling som finns mellan så kallat riskbeteende för ohälsa, såsom dålig kost, rökning och kontinuerlig alkoholkonsumtion, och skoltrötthet. Nilsson har studerat folkhälsoarbetets möte med skolan, vilket kan ses ur två dimensioner. Den ena handlar om samarbete eller konflikt och den andra om ytliga respektive djupa möten med hälsoarbete. Mötet mellan hälso- och skolarbete kan innebära rivalitet. En konflikt uppstår omkring olika kunskapssyn och hur man ska använda skolans tid och rum. Skolans ytliga möte med hälsoarbetet innebär man under en kortare period arbetar för att öka trivsel och ett positivt klimat utan att närma sig skolans arbete. Om möten kan ske på djupet kan däremot hälsoarbete och skolarbete integreras och rådslag kan utvecklas. Det innebär att hälsoarbetet kan fungera som ett stöd för skolutvecklingen, utveckling av dialog och demokratiska arbetsformer.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Lena Nilsson på telefon 0707-97 45 50 eller e-post: Lena.a.Nilsson@htu.se .

Traditionell pedagogik kan leda till skoltrötthet

 lästid ~ 1 min