Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2003

Kan universitet samarbeta?Universitetens samarbetsorganisation dokumenterat i bokform

Svenska Akademiska Rektorskonferensen, som bildades 1966 och 1996 ersattes av Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF) har dokumenterats i en bok med bland annat tidigare Uppsalarektorn Stig Strömholm som författare.

Svenska Akademiska Rektorskonferensen, SAR, som bildades år 1966, var en samverkansorganisation för rektorer och förvaltningschefer vid de svenska universiteten och de högskolor som hade fasta forskningsresurser. Sedan samarbetet med övriga högskolor tagit fastare former och en gemensam organisation – Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) – hade bildats, tog SAR år 1996 det för organisationer ovanliga steget att besluta om sin egen upplösning. Det beslöts då att SAR:s trettioåriga verksamhet skulle dokumenteras i en kort skrift. SUHF åtog sig att ansvara för att detta beslut verkställdes.

SAR-historiken föreligger nu, skriven av SAR:s siste ordförande, Uppsala universitets dåvarande rektor professor Stig Strömholm, med bidrag av en tidigare ordförande och Uppsalarektor, professor Martin H:son Holmdahl, och SAR:s sekreterare under många år, avdelningsdirektör Harald Bohlin, Uppsala.


Med anledning av bokens publicering inbjuder SUHF till en mottagning då SAR-historiken kommer att presenteras.

Tid: onsdag den 14 maj kl. 15.00
Plats: Spökslottet, Drottninggatan 116 (Stockholms universitet)

De som deltagit i SARS:s arbete under åren samt företrädare för de deltagande lärosätena har inbjudits till mottagningen.

SUHF:s ordförande är Christina Ullenius, rektor vid Karlstads universitet.

Intresserad media är välkommen.

Närmare upplysningar lämnas av Kerstin Reithner, tfn 08-32 13 88, kerstin.reithner@suhf.ki.se eller Lars Ekholm, tfn 0734 – 22 22 15, Lars.Ekholm@suhf.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera