Tema

Man jobbar bättre när man sitter skönt- bättre arbetsmiljö ger effektivare skogsavverkning

En ny Skogforsk-studie visar att skogsmaskinförare som kan sitta rakt jobbar betydligt effektivare. Horisontering av stolen ökade skördarförarens prestation med hela fem procent. Även på ganska plan mark.

Förklaringen är att maskinföraren kan köra lite närmare träden, eftersom han kan acceptera en större lutning på maskinen när han sitter rakt. Och då minskar bl.a. tidsåtgången för att manövrera maskinens kran.
I studien var prestationen ca fem procent högre när föraren hade horisonteringen påslagen. Något överraskande visade det sig att vinsten var störst vid måttliga lutningar på 3-5 grader.

Horisontering av förarstolen minskar dessutom risken för belastningsskador hos skördar- och skotarförare. Idag har ungefär 30 procent av maskinparken horisonterad förarplats. En andel som borde vara större, hävdar Berndt Nordén som gjort studien:

– Utan tvekan ska man snarast se till att horisontera alla förarplatser. Det finns idag bra teknik för 20 000 kronor och några timmars jobb. Det betalar sig direkt – för att inte tala om den minskade risken för belastningsskador!

Det finns flera sätt att horisontera maskinförarnas arbetsplatser. Man kan sitta i en hängande hytt, man kan montera en horisonterande platta under stolen eller också horisonteras hela maskinen med hjul som sitter på pendelaxlar.

Revolutionerande studieteknik
Studien varade i flera månader och omfattade nästan tjugotusen träd. Med konventionell studieteknik är det omöjligt att genomföra en sådan stor studie. Men med automatisk datainsamling (ADI), där en dator kontinuerligt sammanställer uppgifter om tidsåtgång, de fällda träden och om markens lutning, är det nu möjligt att hitta rationaliseringspotentialer som tidigare kunnat upptäckas först efter mycket lång tids användning.

– Automatisk datainsamling är ett kraftfullt hjälpmedel för skogsbrukets fortsatta rationalisering, menar Berndt Nordén. Det är ett genombrott att kunna registrera dessa data och göra analyser med så små medel.

Läs mer i Resultat nr 1 2003 från Skogforsk!

Kontaktinformation
Berndt Nordén Skogforsk
Tel. 018 18 85 78
berndt.norden@skogforsk.se

Man jobbar bättre när man sitter skönt- bättre arbetsmiljö ger effektivare skogsavverkning

 lästid ~ 1 min