Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 april 2003

Ludwik Flecks kunskapsteori

Avhandlingen är en studie av Ludwik Flecks kunskapsteori från 1935 och dess förhållande till Thomas Kuhns och Carl Poppers kunskapsteorier, till verkligheten och “det starka programmet” samt till konstruktivismen.

Avhandlingen är skriven av Bengt Liliequist, institutionen för filosofi och lingvistik, Umeå universitet, och har titeln Ludvik Flecks jämförande kunskapsteori.

Ett genomgående tema är att kunskapen är föränderlig och att framsteg är möjliga utan att vetenskapliga revolutioner behöver anföras. Flecks uppfattning om sanning och verklighet som socialt och historiskt betingade händelser i ett skeende frigör kunskapen från strävan efter absolut visshet och det absolutas herravälde över tanken. “All naturtrohet är kulturtrohet” kan tas som ett uttryck för Flecks relativism.

Fleck relativiserar det absoluta och avvisar all metafysik som onödig inför framtidens vetenskapliga fantasi. Han inför nya begrepp, den inre och yttre tankevandringen mellan olika tankestilar och tankekollektiv samt passiva och aktiva länkar i kunskapens uppbyggnad för att förklara dess rationella tillväxt.

Onsdagen den 7 maj 2003 försvarar Bengt Liliequist, institutionen för filosofi och lingvistik, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Ludvik Flecks jämförande kunskapsteori.
Disputationen äger rum kl.13.15 i dramastudion, Humanisthuset.
Fakultetsopponent är professor Aant Elzinga, instituionen för vetenskapsteori, Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
Bengt Liliequist nås på:
Tel: 090-77 95 75
E-post:bengt.liliequist@bredband.net

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera