Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 april 2003

Ungdomar, musik och religion

Doktorsavhandling i musikvetenskap av Thomas Bossius.

Genom hela människans historia har musik och religion gått hand i hand. I det nutida västerländska samhället där den etablerade kristendomen förlorat mycket av sin forna auktoritet, fortsätter religionen i andra former – ofta i samklang med musiken – att fylla en viktig funktion för många människor. Inte minst brukar populärmusiken lyftas fram som en ersättning för eller ny form av religion. Undersökningar gjorda bland svenska ungdomar under 1900-talet har också pekat i den riktningen. Många unga nämner i undersökningarna musiken som något andligt och med religionen förbundet.

Thomas Bossius försöker i sin avhandling bidra till förståelsen av musikens funktion på livsåskådningsområdet. Han ger en djupgående och inträngande analys av hur sambandet mellan populärmusiken och religionen ser ut då unga människor själva på ett medvetet sätt använder sig av dessa för att skapa identitet, mål och mening i sina liv.

I fokus står black metal- och transkulturen, som båda präglas just av ett medvetet och mycket tydligt sätt att använda sig av religion i olika former. Transkulturen är en del av techno- eller ravekulturen, och använder sig framförallt av New Age, nyhedendom och shamanism. Black metal-kulturen är en del av metal- eller hårdrockskulturen, och använder sig främst av satanism och en högervriden form av asatro. Båda delkulturerna uppstod under 1980-talet och stod på höjden av popularitet runt mitten av 1990-talet.

Ser man till utanpåverket i de båda kulturerna är de i mångt och mycket varandras direkta motsatser. När deltagarna i transkulturen talar om kärlek, fred och förståelse, talar deltagarna i black metal-kulturen om hat, krig och oförståelse. Thomas Bossius avhandling visar dock på att de båda på ett djupare plan har många likheter. Båda kulturerna använder huvudsakligen religionen till att hantera frågor och problem förknippade med det nutida, senmoderna, samhället och med vuxenblivandet. Frågor rörande meningen med livet, framtiden, planetens och mänsklighetens överlevnad, liksom den egna tryggheten står i fokus hos båda delkulturerna. Detta är också teman som de delar med de ungdomar som deltagit i allmänna religionssociologiska undersökningar kring livsfrågor bland svenska ungdomar i det nutida Sverige.

Avhandlingens titel: Med framtiden i backspegeln. Black metal- och transkulturen. Ungdomar, musik och religion i en senmodern värld.
Disputationen äger rum fredagen den 9 maj 2003 kl. 13.00
Opponent: Professor Johan Fornäs
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Närmare upplysningar kan fås av Thomas Bossius, tel. 031-773 5383 (arb.),
031-40 43 32 (hem), e-post thomas.bossius@musikvet.gu.se

Kontaktinformation
Barbro Ryder Liljegren
Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 GÖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865
fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se
Internet: www.hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera