Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 april 2003

Sommarvärme under 80-talet orsakade en kraftig minskning i det Arktiska istäcket

Under 80-talet försvann mer än en tredjedel av isens tjocklek i Arktis. Detta visar en avhandling från Göteborgs universitet. Resultaten innebär att de starkt ifrågasatta tidigare ubåtsmätningarna som visat att isen blivit tunnare, faktiskt givit en riktig bild av isen i Arktis.

Orsaken till att isen blev tunnare under 80-talet var att atmosfären transporterade ovanligt mycket värme från söder till norr under somrarna, en av allt att döma naturlig variation. Molnigare vintrar i Arktis minskade isens tjocklek ytterligare eftersom molntäcket hindrade värmeutstrålning. De nya forskningsresultaten baserar sig på modellberäkningar.

Tidigare modellberäkningar har hävdat att isen inte alls blev tunnare under 80-talet. I dessa studier menar forskarna att orsaken till att isen verkat vara tunnare vid de ubåtsmätningar som gjorts berott på att vinden transporterat tjock is från de centrala delarna av Arktis där man mätt istjockleken, mot den Kanadensiska kusten där man inte gjort några mätningar. I avhandlingen påvisas det att de tidigare studierna inte tagit hänsyn till variationerna i issmälting orsakat av värmetransporten. Man har inte heller tagit hänsyn till effekten av moln.

I dagsläget baserar sig de uppmätta förändringarna av istjocklek på 18 ubåts-expeditioner. Då de resterande 42 expeditionerna, som förnärvarande är hemligstämplade, blir tillgängliga för forskarvärlden kommer en mer tillförlitlig bild av isens variationer att komma fram.

Johan Söderkvist, Institutionen för geovetenskaper, disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i oceanografi med avhandlingen “Sensitivity and Variability of the Arctic Ocean Ica Cover” tisdagen den 29 april 2003 kl 10.00. Disputationen äger rum i Stora Hörsalen, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5 A, Göteborg

Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2003/johan_soderkvist.shtml

Johan Söderkvist
Göteborgs universitet
Institutionen för geovetenskaper
Telefon: 031-7732878
E-post: joso@oce.gu.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera