Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 april 2003

Robotdalen i Mälardalen får 100 miljoner i tillväxtsatsning

Robotdalen i Mälardalen får upp till 10 miljoner per år i tio år, sammanlagt 100 miljoner kronor. Tillväxtsatsningen är en av vinnarna i det VINNVÄXT-program som det statliga verket för innovationssystem, VINNOVA, arrangerat.

VINNVÄXT-programmet har varit upplagt som en tävling, där alla regioner i Sverige har kunnat komma med förslag om utveckling av forskning och innovationssystem för tillväxt i regionen. Ett krav för VINNOVA-finansieringen är att regionen ställer minst en lika stor summa till satsningens direkta förfogande.

Robotdalen, med Mälardalens högskola som en av huvudaktörerna, är en av de tre vinnarna i tävlingen. Satsningen ska utveckla Mälardalen till en världsledande region för forskning, utveckling och tillverkning inom industrirobotik, fältrobotik och robotik för vård och omsorg.

– Robotdalen är ett regionalt styrkeområde i internationell toppklass. Det är en ambitiös satsning med hög tillväxtpotential. Dessutom är både det regionala ledarskapet och regionens forskningsbas inom området mycket starka, säger Kaj Klarin, VINNOVA.

– En del av pengarna ska användas för att öka intresset för robotik och att attrahera studenter till regionen, säger Lars Asplund, professor vid Instititonen för Datavetenskap vid Mälardalens högskola och projektledare för Robocup Academy.

I Robocup Academy kommer elever på grundskole- och gymnasienivå att i Västerås samverka med studenter från högskolans ingenjörs-, magister- och civilingenjörsutbildningar med att programmera och konstruera robotar.

Huvudmannaskapet för Robotdalen har Mälardalens högskola och Örebro universitet, som båda samarbetar med samhälle, företag och har viktig forskning inom robotteknologi.

Inom Mälardalsregionen finns flera stora industriella intressenter för Robotdalen, bland annat ABB Robotics, Volvo Construction Equipment, Atlas Copco. Totalt har 35 företag, tre högskolor och universitet, tre kommuner, tre länsstyrelser och tre landsting varit aktiva i planeringsarbetet av Robotdalen. För att satsningen ska få full finansiering krävs full regional medfinansiering, förtydligande av vilka individuella aktörer som ska bidra, aktivt deltagande av politiker samt tydliggörande av nödvändiga forskningskontakter.

De övriga två vinnarna i VINNOVA-tävlingen är Innovationer i Gränsland, ett innovationsprojekt i Skåne som utvecklar spetskompetens inom livsmedelsnäringen och Uppsala Bio, som sysslar med bioteknisk forskning och har drivit fram innovationer inom läkemedel, diagnostik och medicinsk teknik.

Kontaktinformation
För mer information om Robotdalen kontakta
professor Christer Norström, 021-10 14 64, 070-27 44 955,
professor Lars Asplund, 021-10 70 36, 070-257 25 78, Institutionen för Datavetenskap vid Mälardalens högskola eller Harry Franck, ABB, 021-32 30 01, 070-532 30 01.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera