Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 april 2003

PRESSINBJUDAN:Officiell invigning av MIM-sekretariatet måndag 28 april, 16.00

Välkomna till Kungliga Vetenskapsakademien, Beijersalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm.MIM står för Multilateral Initiative on Malaria och är en internationell allians av organisationer vars främsta syfte är att förstärka malariarelaterad forskningskapacitet i Afrika. Till invigningen kommer ett stort antal forskare och malariaexperter från hela världen.

MIM-sekretariatet har en koordinerande funktion och är för de närmaste tre åren placerat i Stockholm. Värdar för sekretariatet är Stockholms Universitet och Karolinska Institutet. Tidigare har sekretariatet drivits av Wellcome Trust i London och Fogarty International Center på NIH i Washington DC.

Ett viktigt syfte med invigningen är att samla internationell malariaexpertis för att under några dagar diskutera strategiskt hur kampen mot malaria ska bedrivas och hur malariaforskning i Afrika bäst kan stärkas i framtiden.

MIM består av fyra delar:
– MIM-sekretariatet. I ett tidigt skede beslöts att sekretariatet ska rotera vart tredje-fjärde år för att bibehålla den multilaterala aspekten.
– MIM/TDR som handhar utvärdering och utbetalning av forskningsanslag som delas ut till afrikanska forskare inom alla forskningsdiscipliner som relaterar till malaria. MIM/TDR är inhyst hos WHO/TDR i Geneve.
– MIMCom är MIMs kommunikationsarm och är drivs från National Library of Medicine på NIH. MIMCom har finansierat och byggt upp snabba, pålitliga internetanslutningar på flera platser runt om i Afrika via VSAT och bekostar även de fortlöpande driftskostnaderna.
– MR4 är en reagensbank där forskare från hela världen gratis kan rekvirera reagens i form av cell- och parasitkulturer, microarrays, antikroppar, genetiskt material från både mygga och parasit mm. MR4 är en del av American Type Culture Collection (ATCC) i Manassas, Virginia, USA.

Malaria är alltjämt ett globalt hälsoproblem av oerhörda proportioner; WHO uppskattar att 300-500 miljoner människor har malaria världen över och ca 2 miljoner människor dör årligen till följd av sjukdomen. Afrika är värst drabbat; 90% av fallen inträffar där och 90% av alla dödsfall sker bland barn under 5 års ålder i Afrika söder om Sahara.

MIM startades 1997 och har på kort tid uppnått goda resultat med stort genomslag. Man slog från början fast att det var av utomordentligt stor vikt att stärka forskningskapaciteten lokalt i de länder där sjukdomen grasserar, då närheten till klinisk verklighet har stor betydelse för utvecklingen av effektiva strategier för att kontrollera och bekämpa malaria.

För mer information, kontakta:
Andreas Heddini, koordinator,
tel 08-16 10 95 eller mail: andreas.heddini@mim.su.se

Information om MIM finns på: www.mim.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera