Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 april 2003

Att drabbas av hjärtinfarkt

Återhämtningen första halvåret efter den akuta hjärtinfarkten innefattar en omprövning av självbilden. Före insjuknandet är det vanligt att man tar för givet att kroppen skall fungera och att man skall kunna vara oförändrat aktiv. Det vanligaste hälsoproblemet som påverkade aktivitetsgraden för både kvinnor och män fem månader efter första hjärtinfarkten var trötthet. Omorientering av “det aktiva självet” påverkades även av föreställningar om sjukdomen och strategier att hantera hälsoproblem.

I denna avhandling kombinerades kvalitativ och kvantitativ metod för att studera tidiga livskonsekvenser av hjärtinfarkt avseende psykologiska aspekter och genus. Fem månader efter den akuta hjärtinfarkten var studiedeltagarnas (37 kvinnor och 77 män) hälsorelaterade livskvalitet sänkt, både fysiskt och mentalt. En könsskillnad var att kvinnor uppgav sämre fysisk hälsa och social funktion, jämfört med män.

I en intervjustudie (11 kvinnor och 10 män) framkom att synsättet att hjärtinfarkt är en akut hjärtattack snarare än ett tecken på en bakomliggande kärlsjukdom kan bidra till att omorienteringen begränsas. Även copingstrategin “minimering” kan bidra till att livsstilförändringar blir modesta. Kvinnor och män använde liknande strategier för att hantera hälsoproblem. Det är känt sedan tidigare och visades i studien att minimering kan öka välbefinnandet i den tidiga återhämtningsfasen. En skillnad som indikerades i intervjustudien var att män kämpar “mot” medan kvinnor kämpar “med” sjukdomen. För att stötta i den tidiga återhämtningsfasen bör individernas trötthet, sjukdomsuppfattning, och strategier att hantera sjukdomen uppmärksammas.

Avhandlingens titel: To be stricken with first-time myocardial infarction from acute symptoms onset to early readjustment in women and men
Avhandlingsförfattare: Eva Brink, tel. 0303-100 16 (bost), 0521-26 42 26 (arb.)
e-post: Eva.Brink@htu.se
Fakultetsopponentens namn: Fil. dr Ulf Stenström, Jönköping
Tid och plats för disputation: Onsdagen den 14 maj 2003 kl. 10.00, sal F1, psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera