Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 april 2003

Låga nivåer av lågfrekvent buller stör på jobbet

Även låga bullernivåer från ventilation och klimatanläggningar kan störa uppmärksamheten och koncentrationsförmågan på jobbet. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin som läggs fram den 23 april.

I en serie försök har forskare vid avdelningen för Miljömedicin studerat vilka effekter lågfrekvent buller kan få på kontorsarbete och på övervakningsuppgifter i kontrollrum. Försöken visar att normala nivåer
av lågfrekvent buller påverkar arbetsförmågan negativt när man arbetar med exempelvis svåra grammatiska problem, korrekturläsning och enformiga minnesuppgifter.

De personer som utsattes för lågfrekvent buller hade längre
reaktionstider och en sämre förmåga att lära sig att arbeta bra med uppgifterna. Deras arbetsförmåga jämfördes med personer som arbetade i ett ljud utan låga frekvenser. De negativa effekterna på arbetsförmågan antas vara en följd av försämrad inlärning och minskad uppmärksamhet. I
en kritisk situation kan en något längre responstid eller att en person missar en eller två signaler få stor betydelse.

Det lågfrekventa bullret upplevdes som störande, och när personer känsliga för buller arbetade under hög arbetsbelastning gav bullret även upphov till fysiologisk stress, i form av en förhöjd nivå av stresshormonet kortisol i saliven.

Generellt arbetade personer som var känsliga för lågfrekvent buller sämre och var mer störda av bullret än de personer som var mindre känsliga. De känsliga personerna kan därför antas vara en riskgrupp för att arbeta i lågfrekvent buller.


Låga frekvenser är svårare att dämpa än högre frekvenser på grund av att de lättare tränger igenom väggar, tak och golv. Enligt försöken går det att göra ett lågfrekvent buller mer behagligt genom att minska modulationen av toner i ljudet, det vill säga hur mycket tonen varierar
upp och ner i styrka. Ett behagligt lågfrekvent buller ska ha mindre märkbara modulationer och ett lägre innehåll av låga frekvenser.


Lågfrekvent buller domineras av energi inom frekvensområdet 20 till 200 Hz. De vanligaste källorna i arbetsmiljön är ventilation, uppvärmning, luftkonditioneringssystem, kompressorer och dieselmotorer. Idag saknas tillräckliga rekommendationer från myndigheterna för att begränsa den
här typen av buller som är dominerat av låga frekvenser.

Johanna Bengtsson, tel: 031-773 36 21, fax: 031-82 50 04
e-post: johanna.bengtsson@envmed.gu.se, www.miljomedicin.gu.se

Handledare: Kerstin Persson Waye, tfn 031-773 36 04 eller +45 9635 9884. Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, avd för Miljömedicin. Avhandlingens titel: “Low frequency noise during work ­ effects on performance and annoyance”.
Avhandlingen försvaras onsdagen den 23 april, kl 9.00 i föreläsningssal Karl Isakson, Medicinaregatan 16, avd för Miljömedicin, Göteborg.

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera