Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 april 2003

Hur Posten blev företag – om att lyckas med reformer

I dagens organisationer är reformer så vanliga att de i det närmaste blivit rutin. Inom Posten är detta ingen ny företeelse. Reformer har förekommit så länge organisationen har funnits och har blivit det “naturliga” sättet att organisera verksamheten. En orsak till att ledningar återkommande reformerar, kan vara att de inte ser den utveckling som faktiskt skett.


Detta är en av de slutsatser Carina Löfström kommer fram till i sin doktorsavhandling som presenteras på Handelshögskolan i Göteborg den 28 april. I avhandlingen studeras reformer inom Posten med fokus på händelser efter bolagiseringen 1994.

Tidigare forskning har ofta visat att reformförsök vanligen stannar på pappret och inte införlivas i människors dagliga arbete. Inom Posten har dock reformarbetet lett till förändring och människor har utifrån idéer relaterade till företagstanken förändrat sitt sätt att arbeta. Dessa förändringar har inte alltid uppfattats av ledningen. De förväntade sig att känna ingen sina idéer i form av förutbestämda resultat.

– Förändring sker när nya idéer kan integreras med gamla vanor, säger Carina Löfström. För att kunna förändra sitt sätt att arbeta måste människor först översätta idéer utifrån de vanor och förutsättningar som finns i deras verksamhet.

Detta medför att ledningen inte på förhand kan bestämma exakt hur resultatet kan komma att se ut. Man ser inte vad som har hänt och initierar därför nya reformer.

Förändringsprocessen tar tid och sker i flera steg: nya normer omsätts till standarder som omsätts till rutiner som efterhand leder till vanor som tas för givna. Inom Posten var det därför av värde att alla, inklusive ledningen, reflekterade över hur de arbetade och varför. Genom att ledningen introducerade och stod fast vid samma idéer under en lång tid (över tio år), fick all personal (inklusive ledningen) tid att reflektera över och anpassa det nya till sin verksamhet. Idéerna om företaget presenterades också på så sätt att personalen inom olika områden hade möjlighet att pröva olika sätt att arbeta.

– Den största svårigheten var att övertyga dem som i och med det nya förlorade mycket av det som de uppfattade som det viktigaste med jobbet, säger Carina Löfström. För att de skulle vilja ta till sig det nya, behövdes något som kunde värderas lika positivt.

Tid för disputation: måndag 28 april 2003, kl 13
Plats: sal E44, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg.
Avhandlingens titel: “Hur Posten blev företag. Om reformer och översättning av idéer”


Välkommen!

För ytterligare information kontakta: Carina Löfström, tel 031-773 4629, e-post carina.lofstrom@handels.gu.se

Kontaktinformation
Maria Norrström
Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Rektors kansli
Box 600, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247
Fax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera