Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 april 2003

LMC ska befrämja Lundsläkemedelsforskning

Läkemedelscentrum, LMC, är en ny sammanslutning av forskare och lärare vid Kemicentrum i Lund. Den 24 och 25 april håller denna nya centrumbildning sitt första, konstituerande symposium med 18 relativt populärt hållna föredrag (på engelska) som ger en bild av den bredd inom läkemedelsforskningen som finns inom naturvetenskapliga fakulteten och LTH.

Naturvetenskapliga fakultetens dekanus Bengt Söderström inviger LMC den 24 april.
– Läkemedelsforskning har alltid förekommit här och är nu väldigt “inne”. Men det syns inte så mycket utåt, vilket vi vill ändra på, förklarar Eva Hansson, prefekt vid kemiska institutionen. 15 av de 23 avdelningar vi har på Kemicentrum har visat intresse av att vara med i LMC.
Man hoppas att det “virtuella centret” LMC ska kunna bidra till att locka studenter, forskarstuderande, postdoc-forskare och forskningsbidrag bl a genom att bygga nätverk med industrin.
En av de första åtgärderna blir att bygga upp en databas omfattande de c:a 100 olika läkemedelsprojekt som redan pågår i huset. Dessa kan omfatta allt från att syntetisera nya molekyler till att på Max-lab bestämma strukturen på de enzymer som ska ta emot läkemedlet eller att skapa den “formulering” som avgör hur vi ska få i oss substansen.
– Hela spektrat i läkemedelsforskningen finns här. Vi vill visa att vi tillsammans uppnår en kritisk massa av kunskap. Det som vi kanske är ensamma om är den teknologiska kunskapen inom avdelningar som kemisk apparatteknik och livsmedelsteknik, säger Eva Hansson.
Genom LMC kan också doktorander från olika avdelningar lära känna varandra. Bakom LMC står en arbetsgrupp på sex personer samt universitetslektor Sofi Elmroth som koordinator. Totalt medverkar 30-talet forskare och lärare samt c:a 100 doktorander i LMC.

Kontaktinformation
Mer information om LMC – inklusive programmet för symposiet – finns på http://lmc.kc.lu.se/
Eva Hansson kan nås på 046-222 81 56, Eva.Hansson@fkem1.lu.se och Sofi Elmroth på 046-222 8106, Sofi.Elmroth@inorg.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera