Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 april 2003

Fortsatt kraftigt ökad alkoholkonsumtion i Sverige

Alkoholkonsumtionen fortsätter att öka visar en ny kartläggning som genomförts av Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet. SoRAD har av regeringen fått i uppdrag att följa alkoholkonsumtionen i Sverige och hur den förändras månad för månad.

Kartläggningen påbörjades år 2000. Den senaste kartläggningen, som avser konsumtionsutvecklingen under senare år med fokus på 2002 visar på en fortsatt ökad alkoholkonsumtion i Sverige. Det är såväl Systembolagets och restaurangernas försäljning som ökar liksom den resandeinförda och insmugglade alkoholen.

Ökad alkoholkonsumtion:
• Konsumtionen av alkohol under 2002 uppgick till 9,9 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre, vilket är en ökning med ungefär 24 procent sedan 1996 och med 9 procent sedan 2001.
• Ökningen i procent sedan 1996 är störst för vin (69 procent), följt av starköl (62 procent). Under de senaste två åren har även spritkonsumtionen ökat (+ 11 procent jämfört med 2000) och är nu på väg tillbaka till samma nivåer som under mitten av 1990-talet. Konsumtionen av folköl har minskat kontinuerligt sedan 1996 (- 40 procent mellan 1996 och 2002).
• Under 2002 ökade konsumtionen av såväl den i Sverige registrerade alkoholen (försäljningen på Systembolaget, restauranger och av folköl i livsmedelsbutiker), som av den oregistrerade alkoholen (dvs. mörkertalet) jämfört med 2001. Störst var ökningen av Systembolagets försäljning (+ 0,39 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre eller 9 procent) och speciellt dess försäljning av starköl (+ 10 %) och vin (+ 12 %) Även restaurangförsäljningen fortsatte att öka under 2002 (+ 0,05 liter ren alkohol, + 5 %).
• Vidare uppvisade samtliga tre grupper av oregistrerad alkohol ökningar mellan 2001 och 2002: resandeinförseln av alkohol (+ 0,11 liter ren alkohol, + 6 %), smugglingen (+ 0,16 liter ren alkohol, + 40 %) och den hemtillverkade alkoholen (+ 0,11 liter ren alkohol, + 26 %).
• Resandeinförseln uppvisade stora regionala skillnader. De regioner som har kortast avstånd till kontinenten uppvisade den högsta införseln av alkohol och de med längst avstånd den minsta. Skånes län uppvisade en 12 gånger högre resandeinförsel än norrlandslänen år 2002: 4,8 respektive 0,4 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Skånes län uppvisade dessutom en relativt kraftig ökning mellan 2001 och 2002 (+18 %). Samtliga regioner i Svealand och Norrland uppvisade minskningar i resandeinförseln mellan 2001 och 2002. Skånes län är det enda län i Sverige där den resandeinförda alkoholen under år 2002 storleksmässigt översteg Systembolagets alkoholförsäljning.

Alkoholkonsumtionen år 2002
• Av de olika alkoholdryckerna var vin den mest konsumerade i Sverige under 2002.
• Omräknat i ren (100 %) alkohol svarade vinkonsumtionen för 39 procent av den totala alkoholkonsumtionen medan konsumtionen av starköl och sprit uppgick till 27 respektive 26 procent av densamma.
• Folkölskonsumtionen stod för 8 procent av den totala alkoholkonsumtionen.

Var alkoholdryckerna anskaffades år 2002
• Den i Sverige registrerade försäljningen på Systembolaget, på restauranger och av folköl i livsmedelsbutiker stod för 69 procent av den totala alkoholkonsumtionen, mätt i 100 procent alkohol.
• Resandeinförseln svarade för 19 procent av den totala konsumtionen.
• Konsumtionen av hemtillverkade och till Sverige insmugglade alkoholdrycker stod för 5 respektive 6 procent.


Rapporten finns i sin helhet på SoRADs hemsida: www.sorad.su.se (news)

För mer information om undersökningen kontakta:
Håkan Leifman, telefon 08-16 31 54, e-post hakan.leifman@sorad.su.se
Nina-Katri Gustafsson, telefon 08-16 10 16, e-post nina.gustafsson@sorad.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera