Tema

Rektor och prorektor vid Stockholms universitet i höst

Professor och nuvarande prorektor Gunnel Engwall tjänstgör som rektor och Henning Rodhe, professor och nuvarande dekanus vid Naturvetenskapliga fakulteten, tjänstgör som prorektor under perioden 1 juli – 31 december 2003. Under tiden fortgår rekryteringen av ny rektor.

Det beslutade universitetsstyrelsen vid sitt sammanträde den 11 april med anledning av att Bertil Andersson som av universitetsstyrelsen föreslagits till ny rektor vid Stockholms universitet tackat nej till tjänsten.

Rektor och prorektor vid Stockholms universitet i höst

 lästid ~ <1 min