Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 april 2003

Internationell konferens om barn på institution samlar över 500 deltagare från 75 länder

Miljontals barn i världen är under alltför många år placerade på alltför stora barnhem under alltför usla villkor. På institutionerna finns alla slags barn: barn till fattiga föräldrar, barn med handikapp, barn från familjer med sociala problem, barn vars föräldrar dött i Aids, barn som blivit flyktingar i samband med krig och gatubarn. Det finns många belägg för att långvarig institutionsvård är skadlig för barnens framtida utveckling.

En angelägen uppgift för att förbättra barns situation i världen är att utveckla alternativ till den destruktiva institutionsvården. Staterna måste satsa mer på förebyggande åtgärder och stöd till familjerna, stödprogram i mer öppna former behöver utvecklas ytterligare och de kvarvarande barnhemmen behöver förbättras både när det gäller vårdens kvalitet och den allmänna standarden.

Fler än 500 politiker, regeringstjänstemän, yrkespraktiker, representanter från frivilligorganisationer och forskare från fler än 75 olika länder kommer till konferensen i Stockholm för att diskutera dessa frågor på Children and Residential Care – New Strategies for a New Millennium
2nd International Conference

Tid: 12 – 15 maj
Plats: Aula Magna, Stockholms universitet, Frescati

Konferensen öppnas av Hennes Majestät Drottning Silvia och företrädare för den svenska regeringen.

Konferensen genomförs av Institutionen för socialt arbete-Socialhögskolan vid Stockholms universitet i samarbete med den svenska Unicef-kommittén och den svenska ICSW-kommittén och med ekonomiskt stöd av utrikesdepartementet och Sida.

Det preliminära programmet bifogas.

Media som önskar bevaka konferensen skall anmäla sig i receptionen. Giltig presslegitimation krävs.

Ytterligare information finns på www.children-strategies.org

Det går också bra att kontakta professor Sven Hessle, tfn 070-642 70 99 eller Ronald Penton, tfn 070-777 43 98.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera